Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Austrália

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

Spoločne s viac ako sto tisícmi nových prisťahovalcov každý rok, aj my veríme, že Austrália bude aj naďalej poskytovať príležitosti pre úspech a stabilné prosperujúce prostredie pre tých, ktorí sa rozhodnú byť súčasťou tejto mladej a dynamickej krajiny. Austrália je krajinou príležitostí a ekonomickej prosperity, kvalitného a dostupného vzdelania, kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti a rôznych možností dôchodkového zabezpečenia. Viac ako 70% domácností vlastní dom alebo apartmán v ktorom bývajú.

Austrália je surovinová a energetická veľmoc. Má najväčšie zásoby olova, zinku, niklu a iných surovín na svete. Zásoby zlata, striebra, medi, železnej rudy a bauxitu patria medzi najväčšie na svete. Napriek relatívne nízkemu počtu obyvateľov patrí jej hospodárstvu 15. miesto medzi najväčšími ekonomikami sveta. Ťažobný priemysel má významné miesto, ale najväčší podiel na tvorbe HDP majú kvalitné služby - takmer 78%.

Oficiálny názov: Commonwealth of Australia - Austrálske Spoločenstvo
Obyvateľstvo: 20 720 000
Rozloha: 7 692 024 km2
Dĺžka pobrežia: 59 736 km
Štátne zriadenie: Federálna demokracia
Právny systém: Založený na Ústave z roku 1901
Hlava štátu: Kráľovná Alžbeta II, v Austrálii zastúpená Generálnym Guvernérom

Nezamestnanosť: 5.2%
Priemerný príjem z práce na plný úväzok: AUD$ 58 984 za rok


Štáty a TeritóriáHlavné mestá:
New South Wales:Sydney
Victoria:Melbourne
Queensland:Brisbane
South Australia:Adelaide
Western Australia:Perth
Tasmania:Hobart
Northern Territory:Darwin
Australian Capital Territory:Canberra

Hlavné mestá - ročná minimálna teplota cez deň v °C:

Sydney - 14.4
Melbourne - 11.2
Brisbane - 15.7
Adelaide - 12.1
Perth - 12.5
Hobart - 8.8
Darwin - 23.4
Canberra - 6.7

Hlavné mestá - ročná maximálna teplota cez deň v °C:

Sydney - 22.3
Melbourne - 20.1
Brisbane - 25.3
Adelaide - 22.1
Perth - 24.5
Hobart - 17.2
Darwin - 32.1
Canberra - 19.7

Organizácia Spojených Národov pravidelne publikuje poradie krajín podľa poskytovanej kvality života. V hodnotení roku 2006 je Austrália na treťom mieste. Index osobného rozvoja (Human Development Index - HDI) v jednotlivých krajinách sveta:
 1. Nórsko
 2. Island
 3. Austrália
 4. Írsko
 5. Švédsko
 6. Kanada
 7. Japonsko
 8. Spojené Štáty Americké
 9. Švajčiarsko
 10. Nizozemsko
*Vysoká životná úroveň obyvateľov Austrálie je ešte viac zrejmá keď sa pozrieme na zoznam svetových veľkomiest kde je najlepší život. Tento zoznam pravidelne publikuje prestížny Britský magazín The Economist a jeho sekcia The Economist Intelligence Unit. Pri hodnotení sa zohľadňuje: bezpečnosť, zdravotná starostlivosť, životné prostredie, kultúra, vzdelanie, infraštruktúra. Na prvých miestach sú:

1. Melbourne, Austrália
1. Vancouver, Kanada
3. Perth, Austrália
4. Viedeň, Rakúsko
4. Toronto, Kanada
4. Ženeva, Švajčiarsko
4. Zurich, Švajčiarsko
8. Adelaide, Austrália
8. Brisbane, Austrália
8. Sydney, Austrália
8. Auckland, Nový Zéland
8. Montreal, Kanada
8. Calgary, Kanada

*Country Competitiveness Index. Na rebríčku konkurencieschopnosti krajín, ktorý zohľadňuje: výkonnosť ekonomiky, efektivita verejného sektora, efektivita privátneho sektora, infraštruktúra, je Austrália v popredí.
 1. Spojené Štáty Americké
 2. Hong Kong
 3. Singapur
 4. Island
 5. Dánsko
 6. Austrália
 7. Kanada
Index Ekonomickej Slobody zohľadňuje 10 faktorov. Medzi nimi tiež: Sloboda Pracovnej Sily, Sloboda od Vlády, Právo na Súkromné Vlastníctvo a Sloboda Podnikania.
 1. Hong Kong
 2. Singapur
 3. Írsko
 4. Austrália
 5. Spojené Štáty Americké
 6. Nový Zéland
 7. Kanada
 8. Chile
 9. Švajčiarsko
 10. Spojené Kráľovstvo
Počet dní plateného voľna zamestnancov. Celkový počet dní platenej dovolenky a platených sviatkov za rok.
 1. Fínsko
 2. Francúzsko
 3. Grécko
 4. Švédsko
 5. Španielsko
 6. Kuba
 7. Nemecko
 8. Spojené Kráľovstvo
 9. Austrália
 10. Hong Kong
Aké jednoduché je založenie firmy. Finančné náklady, potrebný čas a množstvo administratívnych prekážok, ktoré podnikateľ musí prekonať ak chce založiť firmu.
 1. Austrália
 2. Kanada
 3. Belgicko
 4. Singapur
 5. Island
 6. Dánsko
 7. Spojené Štáty Americké
 8. Maurícius
 9. Turecko
 10. Francúzsko
*Technological Readiness skúma: dostupnosť a prístup pracovnej sily k novým poznatkom, novým procesom a k najnovším technológiám.
 1. Švédsko
 2. Singapur
 3. Izrael
 4. Island
 5. Švajčiarsko
 6. Spojené Kráľovstvo
 7. Austrália
 8. Spojené Štáty Americké
 9. Luxembursko
 10. Dánsko
 11. Nizozemsko
 12. Fínsko
 13. Hong Kong
 14. Taiwan
 15. Nórsko
Index Kúpnej Sily zverejňuje každé 3 roky Švajčiarska banka UBS. Porovnáva platy (po zdanení) s cenami viac ako 120 rôznych tovarov a služieb (nezohľadňuje ceny nájmov) v 70 mestách:
 1. Zurich
 2. Ženeva
 3. Dublin
 4. Los Angeles
 5. Luxemburg
 6. Chicago
 7. New York
 8. Berlín
 9. Sydney
 10. Auckland
Index Korupcie publikuje pre jednotlivé krajiny sveta Transparency International:
 1. Island
 2. Nový Zéland
 3. Fínsko
 4. Dánsko
 5. Singapur
 6. Švédsko
 7. Švajčiarsko
 8. Nórsko
 9. Austrália
 10. Rakúsko
Prisťahovalci s vysokoškolským vzdelaním, ako percento všetkých obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním:
 1. Luxembursko - 49%
 2. Austrália - 29%
 3. Švajčiarsko - 27%
 4. Kanada - 26%
 5. Nový Zéland - 24,5%
 6. Írsko - 18%
 7. Spojené Kráľovstvo - 16%
 8. Portugalsko - 15,5%
 9. Rakúsko - 14,5%
 10. Švédsko - 14%
 11. Spojené Štáty Americké - 13,5%
Štatistické informácie:

The Australian Bureau of Statistics
United Nations Human Development Index, New York, USA
The Economist Intelligence Unit, London, United Kingdom
IMD World Competitiveness Yearbook, Lausanne, Switzerland
International Labour Organisation
Centre for Economic and Policy Research
Access Economics
Transparency International
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
World Economic Forum
*Indexy ukazujú priemer dát za posledné 4 roky
Všetky údaje platné: Jún 2010
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |