Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Autorské práva

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

Všetky práva ohľadom obsahu tejto internetovej stránky sú vlastníctvom firmy DALGETY, s.r.o., ktorá si vyhradzuje právo z času na čas meniť jej obsah a podmienky. Návštevník tejto internetovej stránky má dovolené túto stránku pozerať ak súhlasí s tým, že:
  • Informácie použije len pre osobné alebo vzdelávacie účely nekomerčného charakteru
  • Žiadnou formou alebo spôsobom nebude meniť obsah, dokumenty alebo grafiku
  • Nebude citovať časti materiálov vytrhnuté z kontextu
Žiadna časť tejto internetovej stránky nesmie byť reprodukovaná, uložená alebo presmerovaná na žiadnu inú internetovú stránku alebo médium bez predchádzajúceho písomného súhlasu od DALGETY, s.r.o.
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |