Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Časté otázky

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language


Aký je rozdiel medzi migračnou firmou DALGETY, s.r.o. a študentskými agentúrami?

Vyplniť a odoslať žiadosť o študentské vízum do Austrálie, môže ktokoľvek. Nie je ku tomu nutné povolenie od austrálskych úradov. Tým to končí. Akékoľvek poradenstvo ohľadom pracovných víz, trvalého pobytu, občianstva a rôznych spôsobov ako sa legálne prisťahovať do Austrálie, to môže podľa zákonov Austrálie poskytovať len Autorizovaný, úradom vlády Austrálie MARA Registrovaný Migračný Agent. Austrálska Migračná Licencia je pre klienta záruka, že RMA je austrálskymi úradmi preverený a každoročne preskúšaný. V našom prípade, konateľ spoločnosti DALGETY, s.r.o.:
 • je na zozname MARA Austrálskych Registrovaných Migračných Agentov - je držiteľom Migration Licence - to je nevyhnutná podmienka
 • je členom MIA - Migration Institute of Australia
 • osobne získal pracovné vízum do Austrálie a celým migračným procesom až po udelenie občianstva Austrálie úspešne prešiel
 • má profesionálne pracovné skúsenosti ako strojný inžinier z troch austrálskych štátov
 • má postgraduálne študijné skúsenosti z ďalších dvoch austrálskych štátov
Väčšina ľudí, ktorí sa zaujímajú o úplné austrálske pracovné vízum a kontaktujú DALGETY, s.r.o., dostane odpoveď, že podmienky Austrálie nespĺňajú. Je to preto, že nemajú dostatočné vzdelanie a/alebo pracovné skúsenosti. S touto odpoveďou pochopiteľne nie sú spokojní. Naša komunikácia tým ale končí. Austrálske zákony nám nedovoľujú pomáhať ľuďom, ktorí podmienky austrálskych pracovných víz nespĺňajú. To sa ľuďom nepáči.
Väčšina ľudí, ktorí sa zaujímajú o štúdium v Austrálii a kontaktujú niektorú študentskú agentúru, dostanú odpoveď, že podmienky Austrálie pre získanie študentských víz spĺňajú. S touto odpoveďou sú pochopiteľne spokojní. Spokojná je tiež študentská agentúra, pretože za každého získaného študenta dostane zo školy dohodnutú finančnú odmenu.

Potrebujem pre vstup do Austrálie vízum?

Každý kto nie je občanom Austrálie potrebuje pre legálny pobyt v Austrálii získať Austrálske vízum: turistické, študentské, pracovné, podnikateľské, partnerské alebo iné. Týka sa to aj občanov EU, USA alebo Kanady. Jedinou výnimkou sú občania Nového Zélandu. Občan alebo občianka Nového Zélandu môže získať SCV - Special Category vízum priamo pri príchode do Austrálie.
Austrália udeľuje (toto číslo sa neustále mení) okolo 130 druhov rôznych víz. Každé vízum do Austrálie je buď Temporary vízum (dočasný pobyt) alebo Permanent vízum (trvalý pobyt). Môže to byť vízum, ktoré nepovoľuje prácu v Austrálii, vízum umožňujúce v Austrálii pracovať určitý počet hodín za týždeň, vízum dovoľujúce pracovať neobmedzene v niektorom z Austrálskych štátov, teritórií alebo vízum znamenajúce možnosť pracovať neobmedzene a kdekoľvek v Austrálii a na Novom Zélande ... môže to byť vízum, ktoré umožňuje získať prídavky na deti v plnej výške ako ich majú Austrálski občania.
Pre každé vízum do Austrálie určuje zákon podmienky, ktoré musia byť pred udelením víz a po udelení víz splnené. Proces vybavovania víz trvá v súčasnosti podľa druhu víza od: 1 týždeň až do: niekoľko rokov.

Môžem v Austrálii len pracovať, bez toho, že by som študoval / študovala?

Áno, pokiaľ máte pracovné vízum umožňujúce v Austrálii neobmedzene pracovať. Takéto vízum je napríklad Skilled Visa. Tieto víza sú udeľované aj žiadateľom zo Slovenskej a z Českej republiky. Väčšina klientov našej migračnej firmy získava pracovné GSM víza. Tieto víza im umožňujú pracovať v Austrálii a v niektorých prípadoch umožňujú tiež úplné zdravotné zabezpečenie pre celú rodinu a prídavky na deti. Štúdium v Austrálii, pracovná ponuka alebo sponzorstvo od zamestnávateľa nie je nutné.

Študentská agentúra XYZ mi povedala, že ak chcem v Austrálii pracovať, musím v Austrálii študovať. Prečo mi to povedali?

Povedali Vám to asi preto, že XYZ nie je registrovaná úradom MARA v Austrálii a nemôže teda poskytovať služby pre získanie pracovných víz do Austrálie. Konateľ našej firmy DALGETY je v Austrálii registrovaný, a preto pre Vás pracovné víza do Austrálie (ak spĺňate podmienky) môžeme získať.

Môžem pricestovať do Austrálie na Turistické Vízum a hľadať si v Austrálii prácu?

Ak máte Turistické Vízum a hľadáte si v Austrálii prácu, je to porušenie podmienok na základe ktorých bolo Vaše vízum udelené. Ministerstvo DIAC z toho môže vyvodiť nepriaznivé následky.

Mám ukončené VŠ vzdelanie. Môžem pricestovať do Austrálie na študentské vízum a nájsť si prácu v mojom obore?

Študentských víz je niekoľko druhov. Väčšina z nich umožňuje pracovať len obmedzený počet hodín. Je preto nepravdepodobné, že sa Vám v obore podarí zamestnať. Zamestnávatelia majú totiž záujem o pracovníkov, ktorí majú pracovné víza a môžu pracovať neobmedzený počet hodín. Pokiaľ je Vaším cieľom štúdium, vhodné je študentské vízum. Ak je Vaším cieľom práca, vhodné je pracovné vízum. V súčasnosti napríklad viac ako 150 rôznych povolaní nevyžaduje ani žiadne sponzorstvo a pracovné víza môžu byť udelené. Toto sa týka občanov SR i ČR.

Aký je prosím správny postup? Mám si najskôr nájsť v Austrálii zamestnanie alebo najskôr získať pracovné vízum Austrálie?

Zamestnávateľ v Austrálii má len vo vybraných prípadoch záujem zamestnať niekoho, kto ešte nemá austrálske pracovné vízum. Vybaviť pre Vás jedno z vhodných pracovných víz, to znamená pre zamestnávateľa značnú administratívnu a časovú záťaž. Preto majú záujem zamestnať držiteľa pracovného víza, u ktorého už nie sú žiadne administratívne prekážky brániace uzatvoreniu pracovnej zmluvy.

Mám v Austrálii známych. Chcú mi ponúknuť sponzorstvo. Môžem získať pracovné víza?

Žiadne austrálske pracovné vízum nie je možné získať len na základe toho, že máte v Austrálii známu / známeho. Niektoré pracovné víza je možné získať, pokiaľ Vás sponzoruje príbuzná osoba. Austrálske zákony presne definujú, aký príbuzenský pomer to musí byť. Sponzorstvo príbuznou osobou je ale len jedna z podmienok, ktoré musia byť splnené. Pre udelenie pracovných víz musíte splniť tiež všetky ostatné podmienky.

Vybavíte mi Working Holiday Visa?

Austrália udeľuje Working Holiday Visa a tiež Work and Holiday Visa. Working Holiday Visa alebo Work and Holiday Visa nie sú typické pracovné víza do Austrálie. Klasické, najžiadanejšie a tiež najvýhodnejšie pracovné víza sú v kategórii GSM. Tieto GSM víza sú udeľované tiež občanom SR a ČR a umožňujú bez obmedzenia počtu hodín pracovať v Austrálii (na Novom Zélande) napríklad 2, 3, 5 alebo neobmedzený počet rokov. Working Holiday vízum a ani Work and Holiday vízum pracovný pobyt v takejto dĺžke neumožňuje, má ohľadom práce v Austrálii tiež iné prísne obmedzenia a má vyššie daňové zaťaženie. WHV preto nie sú náplňou našej práce. Náplňou našej práce sú pracovné víza na dobu dlhšiu ako je 1 rok.

Prečo sa zvyšuje záujem Európanov o zamestnanie a podnikanie v Austrálii?

V minulosti mali Európania dôvody najmä politické a ekonomické. V súčasnosti sú to: vyššia životná úroveň v Austrálii, možnosť lepšieho uplatnenia v zamestnaní, nižšie náklady na život a bývanie, príjemné podnebie a tiež obavy z demografického a energetického vývoja v Európe.

Prečo odchádzajú do Austrálie Slováci a Česi?

Spolu s hore uvedenými dôvodmi pre prisťahovanie do Austrálie, ktoré sú pre Európanov spoločné, ich láka práca v Austrálii, chcú mať Austrálske občianstvo a/alebo získať Austrálske pracovné skúsenosti, ktoré sú všade vo svete vysoko cenené. Títo ľudia chápu veci globálne a plánujú si svoju budúcnosť. Uvedomujú si, že v prípade, že sa po čase rozhodnú vrátiť do Európy, sú ich znalosti žiadané a bývajú prínosom pre ekonomiku. Takéto rozmýšľanie ľudí je pozitívne aj pre SR alebo ČR. Mať rozhľadených občanov, je pre každý štát výhodné. Navyše títo tiež často posielajú späť do SR a ČR značné finančné sumy.

Musia byť moje dokumenty, ktoré použijem v migračnom procese a vybavovaní víza do Austrálie overené notárom?

Vaše dokumenty môžu byť overené notárom alebo migračným agentom. Konateľ našej spoločnosti je Ministerstvom pre Prisťahovalectvo a Občianstvo Austrálie oprávnený overovať dokumenty za účelom vybavovania víza do Austrálie. Dokumenty, ktoré overí náš Konateľ používajú inštitúcie v Austrálii, Ministerstvo DIAC a tiež veľvyslanectvo Austrálie v ktorejkoľvek krajine sveta.

Môžem v Austrálii pracovať?

Ak dokážeme, že spĺňate často sa meniace výberové podmienky pre udelenie jedného z druhov víz, ktoré pracovné povolenie v Austrálii umožňujú, tak môžete. Štúdium v Austrálii nie je potrebné.

Chcem požiadať o pracovné vízum do Austrálie spoločne s mojou priateľkou, priateľom, musíme byť manželia?

Manželia byť nemusíte, ale či ste alebo nie ste manželia, musíme v súlade s Austrálskymi zákonmi dokázať, že Váš partnerský vzťah je: úprimný a trvajúci. Príslušná legislatíva definuje akým spôsobom je takýto vzťah možné dokázať.

Aké najčastejšie chyby robia žiadatelia o vízum?

Žiadajú o vízum, ktoré v ich situácii nie je vhodné alebo žiadajú o “nejaké vízum” a myslia si, že po príchode do Austrálie požiadajú o “nejaké iné, lepšie vízum”. Požiadať o vhodné víza priamo v Austrálii pritom často (podľa okolností) nie je vôbec možné a žiadateľ musí z Austrálie odcestovať.

Koľko ma budú stáť všetky služby migračného poradcu a DALGETY, s.r.o. potrebné pre vybavenie pracovných, prisťahovaleckých alebo iných víz do Austrálie?

Pred odpoveďou na túto Vašu otázku si migračný poradca musí sám sebe odpovedať na tieto otázky:
 • Spĺňate výberové kritériá pre udelenie víz do Austrálie?
 • Aký náročný bude imigračný proces vo Vašom konkrétnom prípade?
 • Aké garancie Vám môže poskytnúť?
 • Chce pre Vás pracovať?
Možnosť získať vízum umožňujúce pracovať a/alebo podnikať v Austrálii závisí najmä na tom, aké pracovné alebo podnikateľské skúsenosti bude možné dokázať Austrálskym úradom (každú skutočnosť je potrebné vedieť dokázať), na Vašej znalosti angličtiny a na iných okolnostiach. Váš aktuálny, pracovný životopis je preto vždy počiatočným bodom pre odpovede na tieto otázky.

Ktorý druh IELTS testu mám absolvovať?

To záleží väčšinou na tom, aké je Vaše povolanie.

Aké možnosti získania pobytu v Austrálii poskytuje Austrália podnikateľom a investorom?

Základné kritériá pre získanie víz v kategórii Business a Investor sú v našej sekcii: Podmienky. Väčšina víz v tejto kategórii umožňuje štvorročný dočasný pobyt a možnosť získať trvalý pobyt v Austrálii po 2, 3 alebo 4 rokoch pobytu. Niektoré z týchto víz znamenajú možnosť podnikať alebo investovať v Austrálii a iné znamenajú nutnosť podnikať alebo investovať v Austrálii.

Kto je Váš typický klient?

Typického klienta / klientku je ťažké definovať. Je to slobodná, bezdetná, vysokoškolsky vzdelaná žena do 33 rokov, v partnerskom vzťahu žijúci vysokoškolsky vzdelaný muž do 40 rokov, ktorý chce do Austrálie odcestovať aj s partnerkou a s deťmi alebo tiež manželia do 55 rokov, ktorí úspešne podnikajú a chcú sa odsťahovať do Austrálie. V Austrálii potom môžu pracovať a/alebo podnikať. Približne 43% našich klientov tvoria Slováci a 47% klientov Česi. Títo ľudia sú prevažne na Slovensku a v ČR, ale mnohí z nich tiež v UK, Írsku alebo v iných krajinách. Približne 10% našich klientov sú občania iných štátov. Napríklad Austrálčania v Austrálii, ktorých snahou je dostať do Austrálie ich príbuzných zo zámoria.

Aké uplatnenie nachádzajú Slováci a Česi v Austrálii?

Práce v Austrálii je dosť. Väčšina Slovákov a Čechov, ktorých poznáme pracuje v Austrálii vo svojom obore. Najväčší záujem na trhu práce je o technické profesie, odborníkov v oblasti IT a ľudí so skúsenosťami z oblasti cestovného ruchu a služieb. Najlepšie sa po pracovnej stránke darí ľuďom s vysokoškolským alebo učňovským vzdelaním. Niektoré najžiadanejšie povolania nájdete v sekcii Povolania. Pre Austrálskych zamestnávateľov nie je dôležité, odkiaľ žiadateľ o prácu pochádza, ale jeho/jej vzdelanie, odborná prax a jazykové znalosti. Toto vyplýva zo samotnej "nátury" Austrálčanov. Okrem toho platia v krajine prísne antidiskriminačné zákony. Na vek, miesto narodenia alebo rodinný stav sa nikto nepýta a ani pýtať nemôže.

Čo znamená podmienka No further stay?

Držiteľ alebo držiteľka Austrálskeho víza, ktoré obsahuje podmienku No further stay 8503 nemôže počas pobytu v Austrálii požiadať o žiadne ďalšie Austrálske vízum (okrem Protection Visa). Mnoho žiadateľov o víza do Austrálie dostane túto podmienku len preto, že ich žiadosť o Austrálske vízum nebola dobre pripravená. V iných prípadoch ju žiadatelia dostanú len preto, že omylom žiadali o typ víza, ktoré túto podmienku vždy obsahuje. V niektorých prípadoch je možné požiadať Ministerstvo o odstránenie tejto podmienky.

Je moje vzdelanie získané na Slovensku uznané v Austrálii a na Novom Zélande?

Každá hodnotiaca inštitúcia v Austrálii a na Novom Zélande má svoje vlastné pravidlá pre ohodnotenie/nostrifikáciu vzdelania a/alebo pracovných skúseností. Všeobecne je možné povedať, že vzdelanie získané na slovenských a českých školách je týmito inštitúciami uznávané. Vo väčšine prípadov žiadostí o pracovné víza do Austrálie sa hodnotí vzdelanie a tiež pracovné skúsenosti. Aktuálne a presné informácie ohľadom Vašej konkrétnej situácie a ako bude prebiehať nostrifikácia Vášho vzdelania pred tým ako Vám vízum do Austrálie bude udelené, Vám poskytne Konateľ, Austrálsky Registrovaný Migračný Agent našej spoločnosti.
V prvom rade je nutné si ujasniť, za akým účelom chceme uznanie vzdelania získať. Je to za účelom získania: 1. Nesponzorované pracovné vízum 2. Zamestnávateľom sponzorované pracovné vízum 3. Členstvo v profesijnej komore 4. Ďalšie štúdium na univerzite v Austrálii 5. Všeobecné uznanie 6. Iný typ uznania ... ? To všetko má vplyv na to, aký postup je pre získanie uznania nutné zvoliť a či bude Vaše vzdelanie uznané úplne alebo čiastočne.

Môžem si v Austrálii kúpiť nehnuteľnosť?

Všeobecne platí, že ak ste Austrálsky občan alebo Austrálsky permanent resident, môžete si kúpiť akúkoľvek nehnuteľnosť. Môžete si kúpiť vlastný dom pre Vaše vlastné bývanie alebo si môžete kúpiť nehnuteľnosť za účelom investície. Ak ste v Austrálii ako temporary resident, musíte v niektorých prípadoch pred kúpou nehnuteľnosti požiadať o povolenie úrad Foreign Investment Review Board.

Ak si kúpim v Austrálii nehnuteľnosť, získam jednoduchšie Permanent Residency - povolenie na trvalý pobyt?

Toto je jedna z populárnych fám. Austrálske právo je ale jednoznačné. Nie nezískate.

Aké daňové a iné finančné záležitosti by som mal/a zohľadniť pred mojou emigráciou do Austrálie?

Ak plánujete emigrovať do Austrálie, je nevyhnutné včasné zváženie finančných záležitostí už na samom začiatku, pred podaním žiadosti o Austrálske vízum. Výška daní, ktoré budete v Austrálii platiť zo svojho platu, mzdy alebo investícií môže totiž závisieť od druhu Austrálskeho víza, ktoré budete mať.

Aký je praktický rozdiel medzi držiteľom Permanent Visa a držiteľom Temporary Visa?

Odpoveď závisí od aktuálnej, individuálnej situácie držiteľa víza do Austrálie a aktuálne platnej legislatívy. Rozdiel môže byť napríklad v:
 • na akú dobu je pobyt držiteľa/držiteľky víza povolený
 • aká je výška zdanenia mzdy, platu alebo iného finančného príjmu
 • aká je možnosť poskytnutia bezplatnej zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb
 • aká je výška poskytnutých prídavkov na deti
 • dôchodok v Austrálii - kedy je možné získať a použiť financie naakumulované na Vašom Austrálskom dôchodkovom účte
 • aká je možnosť sponzorovať vlastných príbuzných za účelom ich získania víza a emigrácie do Austrálie
Aký je v Austrálii dôchodkový systém?

Dôchodkové zabezpečenie v Austrálii je založené na platbách, ktoré na individuálne dôchodkové účty zamestnancov odvádza každý zamestnávateľ. Táto dôchodková platba môže byť v rôznej výške, ale vždy je to aspoň ďalších dodatočných zákonom stanovených 9% nad rámec Vášho platu alebo mzdy. Tieto peniaze sú Vaším vlastníctvom a budú Vám vyplatené bez ohľadu na to, či pracujete v Austrálii 2 roky, 10 rokov alebo viac a tiež bez ohľadu na to, či v dobe odchodu do dôchodku žijete v Austrálii alebo inej krajine. Všetky Vami našetrené financie sú samozrejme v plnej výške dediteľné Vami určenou osobou. V prípade, že podnikáte, odvádzate si na svoj dôchodkový účet financie Vy sami.

Máme ja a moja rodina v Austrálii nárok na Medicare - zdravotnú starostlivosť?

Záleží na type Austrálskeho víza, ktoré získate. Relevantné Austrálske zákony, vrátane The Health Insurance Act sú jasné. Ohľadom aktuálnej a vo Vašej konkrétnej situácii platnej legislatívy nás môžete kontaktovať.

Mám Zdravotné Poistenie v Írsku, v Spojenom Kráľovstve ... Platí mi toto poistenie v Austrálii?

Podľa toho aké poistenie máte. Odpoveď je dôležitá najmä v prípade žiadosti o Temporary Visa.

Prečo by som mal/mala použiť služby "Austrálskeho Registrovaného Migračného Agenta"?

Migračné právo je v Austrálii (po daňovom práve) druhá najkomplexnejšia časť práva a len v roku 2005 bolo v prisťahovaleckých zákonoch vykonaných viac ako 1100 zmien. Migračné poradenstvo je v krajinách s dobre rozvinutou prisťahovaleckou politikou (Austrália, Nový Zéland, Kanada, USA) regulovaná profesia, ktorá si vyžaduje licenciu. Ľudia využívajú služieb týchto migračných profesionálov z rovnakých dôvodov z akých využívajú služieb Právnikov, Advokátov alebo Daňových poradcov. Konateľ našej spoločnosti, Austrálsky Registrovaný Migračný Poradca je osoba, ktorá dôkladne pozná Austrálske migračné zákony a je Austrálskymi úradmi oprávnený použiť svoje skúsenosti a znalosti k maximálnemu úžitku svojich klientov za účelom, ktorým je ich migrácia do Austrálie.

Prečo sú konzultácie v DALGETY, s.r.o. spoplatnené?

Austrálske Migračné Právo je neustále sa meniaca legislatíva. Udržiavať si aktuálnu znalosť týchto zákonov a každý rok získať opäť registráciu od Austrálskych úradov stojí čas a peniaze. Individuálna 5 hodinová konzultácia s Autorizovaným, Austrálskym úradom MARA Registrovaným Migračným Agentom je služba pre všetkých záujemcov o vízum do Austrálie, ktorí chcú vedieť, ako sa v ich konkrétnej situácii legálne vysťahovať do Austrálie a ako v celom procese kvôli niekoľkým ušetreným desiatkam EUR nestratiť tisíce dolárov.
Na konzultáciu samozrejme pozývame len tých možných budúcich klientov u ktorých sme si istí, že im vízum do Austrálie dokážeme sprostredkovať.
Prístup spoločnosti DALGETY ku klientovi je osobný a pozorný. Súčasne, konateľ spoločnosti DALGETY, Austrálsky Registrovaný Migračný Poradca nezaťažuje klientov s detailmi Austrálskeho Migračného Práva. Snaží sa presne definovať čo klient potrebuje, čo sa klient pýta a prečo sa to pýta. Potom situáciu zhodnotí z pohľadu práva, oboznámi klienta s možnosťami, s rizikami a odporučí finančne a časovo najlepšie riešenie.

Ktoré zákony upravujú vzťahy medzi Slovenskou republikou a Austráliou?

Sú to najmä tieto dokumenty:
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov. Zbierka zákonov SR č. 157/2000.
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o obchodnej a hospodárskej spolupráci. Zbierka zákonov SR č. 40/2001.
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení. Zbierka zákonov SR č. 459/2011.

Aké sú moje šance získať pracovné víza do Austrálie?

Na rozdiel od iných krajín, napríklad USA, kde Zelená Karta môže byť získaná na základe výhry vo vládou organizovanej lotérii, získanie víz do Austrálie je možné len na základe splnenia podmienok, ktoré sú presne definované v zákonoch. Ak žiadateľ/ka spĺňa všetky podmienky pre udelenie víz, víza do Austrálie sú udelené. Ak žiadateľ/ka niektorú z podmienok pre udelenie víz do Austrálie nespĺňa, víza do Austrálie udelené nie sú.
Otázka: Aké sú moje šance získať pracovné víza do Austrálie? preto nedáva zmysel. Správna otázka znie: Spĺňam všetky podmienky pre udelenie víza alebo podmienky nespĺňam? Odpoveď na túto otázku vo Vašej konkrétnej situácii pozná Migračný Agent.

Spĺňam všetky podmienky pre udelenie Austrálskych víz? Aké informácie Vám mám poslať na posúdenie?

Ak máte seriózny záujem pracovať a žiť v Austrálii alebo na Novom Zélande, prosím pošlite nám nasledovné informácie:
 • Váš pracovný životopis - Curriculum Vitae, Resume (v SJ alebo v AJ)
 • pracovný životopis partnerky/ra - ak partnerku/ra máte
 • informácie o príbuzných v Austrálii alebo na Novom Zélande - ak tam príbuzných máte - stačí ich Postcode
Dáme Vám vedieť ak budeme potrebovať viac informácií.

Poslal/a som Vám potrebné informácie. Vo Vašej odpovedi ste mi uviedli iné informácie než som sa dočítal/a na oficiálnych internetových stránkach Austrálskeho Ministerstva pre Prisťahovalectvo a Občianstvo DIAC. Prečo?

Oficiálne stránky Austrálskych úradov obsahujú z dôvodu častých zmien len informácie všeobecného charakteru. Všetky a každý deň aktualizované prisťahovalecké zákony sú prístupné len predplatiteľom Migračných Zákonov. Pre Vaše hodnotenie použil Autorizovaný Migračný Poradca práve tieto aktuálne zákony a podmienky pre získanie víz do Austrálie a aplikoval ich na Vašu konkrétnu situáciu.

Poslal/a som Vám potrebné informácie. Vo Vašej odpovedi ste rozobrali moju situáciu a napísali, že mi nemôžete pomôcť. Prečo?

Víza a pracovné povolenie do Austrálie alebo na Nový Zéland Vám môžeme sprostredkovať len v prípade, že spĺňate všetky v zákonoch definované podmienky pre udelenie víza. Ponúknuť Vám naše služby vybaviť Austrálske víza v situácii keď tieto podmienky nespĺňate, (napriek tomu, že Vy si po prečítaní rôznych Internetových stránok myslíte, že ich spĺňate) nám Austrálske zákony zakazujú a na konci takéhoto procesu by bola strata Vašich finančných prostriedkov, ktoré zaplatíte na poplatkoch a strata nášho času. Odpoveď, ktorú sme Vám poslali obsahuje aj konkrétny dôvod, prečo Vám nemôžeme víza do Austrálie alebo zamestnanie v Austrálii sprostredkovať.

Môžem si pripraviť sám/sama moju žiadosť o vízum a prisťahovanie do Austrálie?

Môžete. Vieme o žiadateľoch, ktorí sami požiadali o Austrálske Temporary alebo Permanent Visa a uspeli. Postup podania žiadosti a postup žiadateľa sa ale odlišujú u takmer každého žiadateľa o vízum. Je to preto, že okolnosti takmer každého žiadateľa sú iné. Má iný vek, iné jazykové schopnosti, iné vzdelanie, navštevoval/a inú školu, má inú pracovnú prax, je rozvedený/á, ženatý/vydatá, slobodný/á ... atď. Stačí na prvý pohľad nepatrný rozdiel a výsledkom môže byť vo Vašom prípade celkom iný migračný proces. Ak poznáte niekoho kto úspešne prešiel celým Austrálskym imigračným procesom, opýtajte sa sám/a seba nasledovné otázky:
 • Koľko to je mesiacov čo požiadal/a o jeho/jej Austrálske vízum a pracovné povolenie?
 • Aké boli v tom čase jeho/jej osobné okolnosti?
 • O aké víza do Austrálie požiadal/a a aké vízum bolo potom v skutočnosti udelené?
 • Aký to malo vplyv na jeho/jej výšku daní, zdravotné a sociálne zabezpečenie v Austrálii?
 • Aké podmienky sa po jeho udelení na vízum vzťahovali?
 • Aká legislatíva bola vtedy platná?
 • Koľko finančných prostriedkov a času ho/ju celý proces získania víz do Austrálie stál?
Žiadatelia o Austrálske víza často očakávajú, že úradníci/úradníčky DIAC im poskytnú právnu radu ohľadom víz o ktoré žiadajú. To je nedorozumenie. Títo úradníci/úradníčky nie sú právnici a nie sú ani Registrovaní Migrační Agenti, a preto právnu radu ani pomoc neposkytujú.
Z dôvodu hore uvedených otázok a z dôvodu narastajúcej komplexnosti prisťahovaleckých zákonov, si žiadatelia o prisťahovalecké vízum do Austrálie najímajú služby Austrálskeho Registrovaného Migračného Agenta.

Môžem si moju žiadosť o pracovné vízum do Austrálie v kategórii General Skilled Migration poslať na Austrálske Veľvyslanectvo vo Viedni?

Austrálska Ambasáda, Viedeň, Rakúsko žiadosti o pracovné GSM víza do Austrálie nevybavuje. Túto žiadosť je nevyhnutné podať priamo na DIAC do Austrálie.

Pripravil/a som si a odoslal/a moju žiadosť o Permanent Visa. Chcel/a by som aby ste ma teraz začali zastupovať. Pomôžete mi?

Zastupovanie u žiadostí, ktoré nemáme od úplného začiatku pod kontrolou, preberieme len vo výnimočných prípadoch. Ujať sa žiadosti v priebehu migračného procesu môže byť až dvojnásobne náročnejšie na čas než pripraviť žiadosť od začiatku až do konca. Takýto postup by bol nekorektný aj vo vzťahu k našim, od začiatku spolupracujúcim klientom.

Čo to znamená "Trvalý Pobyt", "Permanent Resident", "Permanent Residency" v Austrálii?

Získať "trvalý pobyt" v Austrálii je tiež známe ako získať prisťahovalecké vízum do Austrálie. Po úspešnom ukončení prisťahovaleckého procesu je žiadateľovi / žiadateľke a jeho / jej rodine udelené permanent residency visa. Každý človek, ktorý sa chce prisťahovať do Austrálie a nie je Austrálskym občanom / občiankou musí najskôr požiadať o trvalý pobyt. Permanent Resident v Austrálii nemá právo zúčastniť sa na voľbách, ale získava mnohé privilégiá a výhody, ktoré majú Austrálski občania:
 • právo žiť, pracovať a podnikať v ktoromkoľvek Austrálskom štáte alebo teritóriu
 • príspevok na dieťa v predškolskom zariadení
 • bezplatné vzdelanie na základnej a strednej škole pre Vaše deti
 • možnosť zapojiť sa do HECS, HELP, PELS alebo SLE - systém vládnej finančnej podpory univerzitného vzdelania
 • bezplatná zdravotná starostlivosť a sociálne služby
 • rodinné prídavky a prídavky na deti - až do AUD$ 5 595 za rok na každé dieťa
 • príspevok pri narodení dieťaťa - väčšinou jednorázovo AUD$ 5 000 na každé dieťa
 • možnosť pôžičky na bývanie, až do výšky 100% z ceny nehnuteľnosti
 • v dobe keď je poskytovaný, možnosť získať nenávratný vládny príspevok - ak kupujete svoju prvú nehnuteľnosť v Austrálii - AUD$ 7 000 a znížená daň z nehnuteľnosti
 • možnosť požiadať o Austrálske občianstvo a Austrálsky pas
 • možnosť ponechať si dvojité občianstvo
 • možnosť sponzorovať vlastných príbuzných
 • iné privilégiá a výhody
Príspevok pri kúpe prvej nehnuteľnosti znamená, že napríklad v New South Wales je pri kúpe prvej nehnuteľnosti možné ušetriť AUD$ 36,995 z celkových nákladov. Finančný príspevok môže dosiahnuť výšku AUD$ 24,000 (záleží o akú nehnuteľnosť sa jedná) a na Stamp Duty môže byť ušetrených dodatočných AUD$ 12,995.

Čo to znamená Ministerial Intervention?

V prípade, že sú vyčerpané legislatívne možnosti pre udelenie víz do Austrálie a môžeme dokázať, že u žiadateľa o Austrálske vízum existujú výnimočné okolnosti, Registrovaný Migračný Agent sa na základe Migration Act môže obrátiť priamo na Ministra/erku pre Prisťahovalectvo a Občianstvo, so žiadosťou aby víza udelil/a. Pravidlá ako postupovať v prípade Intervencie u Ministra sú definované v Migration Law.

Študujem v Austrálii. Môžem po ukončení štúdia požiadať o Trvalý Pobyt?

Či ako študent môžete požiadať o Permanent, Temporary alebo vôbec o nejaké vízum záleží od množstva faktorov. Najmä od: aké štúdium, na akej škole, v akej dĺžke a v ktorej lokalite ste absolvoval/a.

Čo to znamená Designated Investment?

Bonusové body za Austrálskymi zákonmi predpísanú investíciu vo výške AUD$ 100,000 už nie je možné od 01. 09. 2007 v kategórii GSM získať. V prípade záujmu o investovanie v Austrálii môžeme po dohode s vládou príslušného Austrálskeho štátu alebo teritória zvoliť inú Austrálsku vízovú kategóriu.

Mám v Austrálii brata/sestru. Môžem sa do Austrálie prisťahovať?

Skutočnosť, že Váš brat alebo sestra žije v Austrálii neznamená, že do Austrálie môžete emigrovať. Môže to ale znamenať dodatočné body v Austrálskom bodovacom teste, points test.

Kedy je ten najvhodnejší čas pre prisťahovanie do Austrálie?

Najvhodnejší čas je v súčasnosti. Starší človek totiž získava menej bodov za svoj vek a rozdiel medzi vekom 30 a 33 rokov môže znamenať rozdiel medzi: Áno - Nie. Čím menej bodov žiadateľ/ka v Austrálskom bodovacom systéme získa, tým je menšia pravdepodobnosť udelenia pracovných víz.

Koľko ma bude moje presťahovanie do Austrálie v General Skilled Migration Category stáť?

Celkové približné finančné náklady v prípade rodiny - 4 osoby sú nasledovné:
 • Ohodnotenie Vášho vzdelania autorizovanou inštitúciou: AUD$ 500 - 1 500 (v závislosti na Vašom vzdelaní a/alebo pracovných skúsenostiach)
 • Poplatok Ministerstvu pre Prisťahovalectvo a Občianstvo za žiadosť o GSM pracovné vízum do Austrálie: AUD$ 7 200
 • IELTS test: EUR 200
 • Zdravotná prehliadka, Výpisy z Registra trestov a iné náklady: EUR 600 (záleží na Vašich okolnostiach)
General Skilled Migration Category je kategória víz v ktorej sa žiadatelia zo Slovenska a Česka najčastejšie uchádzajú o pracovné vízum a trvalý pobyt v Austrálii.

Prečo je prisťahovanie do Austrálie a na Nový Zéland taký nákladný proces?

Ak sa nad tým zamyslíte, životný štýl a životná úroveň, kvôli ktorej do Austrálie prichádzajú prisťahovalci ďaleko prevyšuje všetky poplatky, ktoré treba zaplatiť Austrálskym úradom. Zabezpečiť, že sa do Austrálie dostanú len vhodní prisťahovalci nie je lacný proces. To isté platí v prípade, že chcete emigrovať na Nový Zéland.

Musím po mojom presťahovaní do Austrálie vykonávať povolanie, ktoré som nominoval/a v mojej žiadosti o prisťahovanie?

Nie nemusíte. Presťahovanie do Austrálie Vám okrem iného umožňuje aj zmenu smerovania Vašej kariéry. Môžete sa v Austrálii zamestnať a vykonávať povolanie, ktoré sme nominovali v žiadosti o prisťahovanie do Austrálie alebo povolanie iné. Môžete si tiež založiť svoju vlastnú firmu alebo pracovať ako self employed - samostatne zárobkovo činná osoba.

Aké sú ceny nehnuteľností, bytov, domov v Austrálii?

Príklad nájdete v sekcii Austrálčania.

Vybavíte mi pracovné vízum 457?

Áno, ak spĺňate všetky podmienky pre udelenie 457 pracovného víza do Austrálie. Konateľ DALGETY má oprávnenie sprostredkovať Vám akékoľvek z Austrálskych víz.

Kontaktoval som zamestnávateľa v Austrálii. Chcú ma zamestnať. Pomôžete mi vybaviť pracovné vízum do Austrálie?

Takýto dotaz vyvolá u Registrovaného Migračného Agenta niekoľko ďalších otázok. Treba si uvedomiť, že až na výnimky sú pracovné ponuky na Internetových stránkach určené pre ľudí, ktorí už sú v Austrálii alebo už majú vízum do Austrálie. V prípade, že máte pracovnú ponuku od zamestnávateľa, ktorý vie, že vízum ešte nemáte a je podľa Austrálskych zákonov oprávnený Vám takúto ponuku dať, treba poznať odpoveď na nasledovné otázky:
Je tento zamestnávateľ ochotný dať Vám záväznú písomnú pracovnú ponuku ešte pred Vaším príchodom do Austrálie?
Je tento zamestnávateľ ochotný Vás sponzorovať, nominovať?
Po Vašej odpovedi na tieto dve otázky Vám ponúkneme najlepšie riešenie vo Vašej konkrétnej situácii.

Aké sú v Austrálii dane z osobných príjmov, priemerné príjmy z práce na plný úväzok a nezamestnanosť?

Príjem v: AUD$ Daň z príjmu: %
0 - 18 200 0
18 201 - 37 000 19
37 001 - 80 000 32.5
80 001 - 180 000 37
180 001 a viac 45

Nezamestnanosť v Austrálii: 5.2%

Všetky údaje platné: Júl 2012, Zdroj: Australian Bureau of Statistics

Môžem si otvoriť účet v banke v Austrálii, ešte pred príchodom do Austrálie?

Áno, je to možné.

Chcem v Austrálii podnikať a založiť si firmu. Aké náročné je založenie firmy? Aké sú firemné dane? Existujú nejaké dotácie pre začínajúcich podnikateľov a spoločnosti?

Štatistiky dokazujú, že založenie firmy v Austrálii je po administratívnej stránke najjednoduchšie v rámci všetkých krajín OECD. Založenie spoločnosti má svoje jasné pravidlá a tie je nutné dodržať.
Firemná daň z príjmu (vrátane firiem corporate limited partnerships, strata title bodies corporate, trustees of corporate unit trusts and public trading trusts) je 30%.
Všeobecne platí, že dotácie na začatie podnikania nie sú poskytované, ale rôzne dotácie a iná pomoc je poskytovaná federálnou vládou a vládami jednotlivých štátov a teritórií firmám za účelom rozvoja existujúceho podnikania, vývoja, inovácií a exportu.

Keď získam trvalý pobyt v Austrálii, musím v Austrálii zostať?

Samozrejme, že nie. Všeobecne, na to aby si prisťahovalec udržal právo na trvalý pobyt v Austrálii, musí sa v Austrálii zdržiavať aspoň 730 dní v ktoromkoľvek päť ročnom časovom období. Po získaní Austrálskeho občianstva už táto podmienka neplatí.

Ako môžem získať prisťahovalecké vízum a pracovné povolenie do Austrálie?

Na získanie prisťahovaleckého víza do Austrálie je potrebné splniť všetky Podmienky jednej z prisťahovaleckých kategórií.

Dosahujem viac bodov ako je Passmark, bude moja žiadosť o víza do Austrálie rýchlejšie vybavená?

V niektorých prípadoch áno.

Ako môžem získať body za znalosť Australian community jazyka?

Predložením dokumentov, ktoré dokazujú, že uznané štúdium bolo v danom jazyku a zložením NAATI skúšky.

Študoval som v Austrálii. Počas pobytu som sa dopustil nasledovného: nelegálne zamestnanie, práca nad povolený počet hodín, porušenie podmienok víza, nesplnené podmienky štúdia, nezaplatená pokuta za parkovanie ... Môžem získať Austrálske vízum a povolenie na neobmedzenú prácu v Austrálii?

Ilegálna práca a iné porušenie podmienok víz majú väčšinou značný vplyv na možnosť získať ďalšie pracovné povolenie v Austrálii alebo vôbec možnosť získať nejaké víza do Austrálie. Migračný Agent DALGETY rieši túto otázku získaním všetkých dostupných informácií, ktoré sú o Vás zaznamenané na Austrálskych úradoch. Ak máme Váš písomný súhlas tieto informácie získať, Austrálske úrady nám ich poskytnú. Po ich preštudovaní Vám navrhneme ďalší postup.

Bola mi zamietnutá žiadosť o vízum do Austrálie. Je možné sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať?

Záleží na situácii, onshore, offshore žiadosti ... atď. Vo väčšine prípadov onshore žiadostí je niekoľko možností.

Bol/a som dlhšie ako jeden rok v USA, v Kanade ... Potrebujem pre moju žiadosť o vízum do Austrálie "Výpis z Registrov Trestov"?

Záleží na tom o aké vízum do Austrálie žiadame. Ak je Výpis legislatívou požadovaný tak v USA tento dokument získame z FBI a v Kanade z National Police.

Stačí mi pre prisťahovanie do Austrálie AUD$20,000 alebo AUD$30,000? Koľko dolárov potrebujem pre usadenie v Austrálii?

Aj odpoveď na túto otázku môže závisieť od druhu udeleného víza. Niektoré Austrálske víza majú predpísanú sumu, ktorou žiadateľ alebo žiadateľka musí disponovať a ktorú musí preukázať pred udelením víz do Austrálie.

Aké sú Austrálske požiadavky na zdravotný stav žiadateľov o vízum?

Austrálska prisťahovalecká legislatíva vyžaduje od všetkých žiadateľov o vízum do Austrálie splnenie predpísaných zdravotných kritérií. Znamená to, že žiadateľ/ka nemá:
 • tuberkulózu
 • postihnutie alebo chorobu, ktorá by mohla znamenať, že žiadateľ/ka ohrozí Austrálsku spoločnosť
 • postihnutie alebo chorobu, ktorá by v priebehu jeho/jej pobytu v Austrálii pravdepodobne znamenala značné náklady pre Austrálsku spoločnosť v oblasti zdravotných a opatrovateľských služieb; obmedzenie prístupu pre Austrálskych občanov alebo permanentných rezidentov k zdravotným alebo opatrovateľským službám; zabránenie jeho/jej vycestovania z Austrálie
Akú pomoc ohľadom výučby AJ dostanú po príchode do Austrálie naše deti?

Deťom nových prisťahovalcov je poskytnutá výučba AJ kvalifikovanými pedagógmi v rámci programov English as a Second Language (ESL), Intensive English (IE) a ďalšie.

Čo to znamená "Štátom Sponzorovaná Migrácia"?

Niektoré štáty Austrálskej federácie majú v spojení s federálnym programom prisťahovalectva ešte vlastný systém podpory nových migrantov. Podmienky, kto môže byť sponzorovaný a za akých okolností sa často menia, tak aby čo najvernejšie odrážali demografické zmeny a potreby trhu práce.

Môže sa novým prisťahovalcom stať len osoba s Vysokoškolským vzdelaním?

Nie. Vysokoškolské vzdelanie nie je požadované. Väčšina nových prisťahovalcov má ukončené Vysokoškolské alebo Učňovské vzdelanie.

Čo to je IELTS?

IELTS je International English Language Testing System. Hodnotí Vašu schopnosť komunikovať v Anglickom jazyku: počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie. Výsledková stupnica je od 0 do 9.

Aká je potrebná úroveň znalosti angličtiny pre udelenie pracovných víz do Austrálie ak chcem v Austrálii neobmedzene pracovať?

Požadovaná úroveň Anglického Jazyka záleží na Nominated Occupation - Nominovanom Povolaní. Nominované povolanie tiež určuje aký druh z jazykových testov IELTS musíte absolvovať. Potom rozhodneme o ktoré pracovné vízum do Austrálie budeme žiadať.

Mám povolenie na trvalý pobyt v Austrálii. Aký migračný štatút bude mať po narodení moje dieťa?

Ak sa Vaše dieťa narodí v Austrálii, stáva sa Austrálskym občanom/občiankou. Nebude potrebovať žiadne Austrálske vízum.
Ak sa Vaše dieťa narodí mimo Austrálie - kontaktujte nás prosím ohľadom detailných informácií.

Môžu Austrálski občania alebo osoby s povolením na trvalý pobyt v Austrálii žiť a pracovať na Novom Zélande?

Austrálski občania a osoby s povolením na trvalý pobyt v Austrálii môžu žiť a pracovať na Novom Zélande.

Môžu Permanent Rezidenti Nového Zélandu pracovať v Austrálii?

Držitelia Permanent Resident víza Nového Zélandu nemajú v súčasnosti povolenie pracovať v Austrálii. Občanom Nového Zélandu je práca v Austrálii umožnená.

Mám záujem o povolenie na prácu, vysťahovanie na Nový Zéland. Pomôžete mi?

Áno. Pracovné vízum a migrácia na Nový Zéland je proces, ktorý Vám pokiaľ spĺňate kritériá tiež vybavíme.

Môžu Austrálski občania cestovať bez víz do USA?

Áno. Austrálsky občan, občianka môže cestovať do USA bez víz.

Je ťažšie získať prisťahovalecké vízum a povolenie na prácu do Austrálie alebo do Kanady?

Austrália a Kanada sú tradičné krajiny prisťahovalcov, ktoré sú známe nielen vysokou životnou úrovňou, ale aj úspešnou integráciou prisťahovalcov do spoločnosti. Terajší proces prisťahovania do Austrálie je považovaný za náročnejší než proces v Kanade. Je možné povedať, že Austrália si viac vyberá ľudí a kladie väčší dôraz na ich schopnosť integrovať sa do Austrálskej spoločnosti a presadiť sa na trhu práce. Pre budúceho prisťahovalca by podstatnou otázkou nemala byť náročnosť procesu akým je emigrácia do Austrálie, ale jeho/jej predstava o následnom živote vo zvolenej krajine. Je možné povedať, že ak spĺňate výberové kritéria niektorej z Austrálskych prisťahovaleckých kategórií a Vaša žiadosť je 100% úplná a správna - bude Vám prisťahovalecké vízum udelené.
Relatívne jednoduchší spôsob ako sa vysťahovať do Kanady prináša aj nechcené situácie. V roku 2012 vláda Kanady rozhodla o tom, že zruší 300 tisíc platne podaných žiadostí o kanadské pracovné víza, ktoré zostali ešte nevybavené z predchádzajúcich rokov a vráti žiadateľom ich poplatky za žiadosť o vízum. Ak sa chcú o vysťahovanie do Kanady stále uchádzať, musia si podať novú žiadosť, ktorá bude posúdená už za nových sprísnených podmienok.

Som starší ako 49 rokov. Môžem požiadať o prisťahovanie do Austrálie?

Ak ste starší/a ako 49 rokov, môžeme zohľadniť nasledujúce možnosti:
 • Váš/a partner/ka môže byť hlavným žiadateľom ak je mladší/a ako Vy
 • sponzorstvo zo strany Austrálskych príbuzných
 • business migration (ak ste bol/a úspešný/á v podnikaní)
 • sponzorstvo zo strany Vašich detí žijúcich v Austrálii
 • dočasné povolenie na pobyt
 • iné možnosti
Z ktorých krajín prichádza do Austrálie najväčšie množstvo prisťahovalcov?

(1) Za 12 mesiacov od Júla 2005 do Júna 2006 dostalo Austrálske "Permanent Resident Visa" 179 000 ľudí. Hlavnými zdrojmi prisťahovalcov boli: Veľká Británia (16,5%), Nový Zéland (10,5%), Čína (10%), India (8,5%), Filipíny (3%), Juhoafrická republika JAR (3%)
(2) Pre porovnanie, do Kanady emigrovalo za 12 mesiacov v roku 2005 za účelom trvalého pobytu 262 000 ľudí. Hlavnými zdrojmi prisťahovalcov boli: Čína (16%), India (12,5%), Filipíny (7%), Pakistan (5%), USA (3,5%) Kolumbia (2,3%).
(Zdroje: (1) The Department of Immigration and Citizenship, Australia; (2) Citizenship and Immigration, Canada)

Ako dlho vybavovanie žiadosti o prisťahovanie s pracovným povolením trvá?

Doba od podania žiadosti o prisťahovanie do Austrálie až po udelenie prisťahovaleckého víza trvá zvyčajne od 3 do 18 mesiacov. Dĺžka procesu závisí od zvolenej Prisťahovaleckej Kategórie, od množstva žiadostí, ktoré Austrálske Ministerstvo pre Prisťahovalectvo a Občianstvo spracováva, komplexnosti a prezentácie Vášho prípadu atď.

Kde sa bude o mojej žiadosti o Austrálske vízum s pracovným povolením rozhodovať?

Záleží na druhu víza o ktoré pre Vás požiadame a iných faktoroch. Žiadosti o General Skilled Migration Visas sú vybavované v Adelaide a Brisbane.

Povoľuje Austrália "dvojité občianstvo"?

Áno. Austrália povoľuje dvojité občianstvo.

Ako môžem získať Austrálske občianstvo?

Jedným zo spôsobov ako je možné získať Austrálske občianstvo je prisťahovanie do Austrálie a aspoň 4 ročný legálny pobyt. Z týchto 4 rokov by aspoň 1-2 roky mali byť ako Permanent Resident. Možnosti udelenia Austrálskeho občianstva sú legislatívne dané zákonom: Australian Citizenship Act. Výrazné zmeny ohľadom udeľovania Austrálskeho občianstva nastali v roku 2007. Ohľadom aktuálnej a vo Vašej konkrétnej situácii platnej legislatívy nás môžete kontaktovať.

Prečo by som mal/mala použiť Vaše poradenstvo a služby?

Život a práca v Austrálii láka. Vzhľadom na čas, poplatky a znalosti, ktoré si proces emigrácie do Austrálie vyžaduje, emócie, ktoré sa v jeho priebehu často vyskytnú a skutočnosť, že zvyčajne býva len jedna príležitosť podať si žiadosť, je vhodné využiť profesionálnych služieb Austrálskeho Registrovaného Migračného Poradcu. Tieto služby by Vám mali zaistiť čo najjednoduchší, bezchybný a priamočiary priebeh Vašej žiadosti. The Migration Agents Registration Authority - MARA je inštitúcia založená Austrálskou vládou v roku 1998 za účelom regulácie poskytovania prisťahovaleckého poradenstva a služieb.
Všetky osoby registrované touto inštitúciou podliehajú pri poskytovaní prisťahovaleckého poradenstva a služieb prísnym podmienkam členstva, Etickému Kódexu a pravidlám riešenia prípadných sťažností.

Pracujem v Anglicku. Je možné konzultovať môj proces vysťahovania do Austrálie e-mailom?

Áno, je to možné. Či žijete v Spojenom Kráľovstve, Írsku alebo v inej krajine, môžeme o Vašej situácii komunikovať a zastupovať Vás. Naša komunikácia môže byť celkom online.
V procese na konci ktorého je emigrácia do Austrálie, neobmedzené pracovné povolenie a občianstvo Austrálie sme doteraz poskytli imigračné poradenstvo a služby klientom z mnohých krajín, vrátane: Spojené Kráľovstvo, Írsko, Juhoafrická republika, Nový Zéland, SAE Emirát Dubaj, USA ... a iné.

Máte referencie?

Referencie od našich bývalých klientov z SR, ČR a iných štátov máme a perspektívnym klientom ich poskytujeme len vo vybraných prípadoch. Prečo? Pretože si ceníme súkromie našich klientov a tiež preto, že za najlepšie referencie považujeme skutočnosť, že naša firma je registrovaná na oficiálnej stránke MARA. Túto registráciu je nutné každý rok opäť (za ešte prísnejších podmienok) obnoviť a kto má stránky MARA prečítané, vie čo všetko táto registrácia znamená. Na stránke MARA si tiež môžete prečítať koľkým slovenským a českým firmám sa túto registráciu podarilo doposiaľ získať. Za vybraný prípad, keď klientovi poskytujeme ešte dodatočné referencie od bývalých klientov, považujeme napríklad situáciu, keď chce o vízum do Austrálie žiadať klient v kategórii: Investor.
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |