Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Firma

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

Firma DALGETY, s.r.o. bola založená v roku 2003. Konateľom spoločnosti je Autorizovaný Austrálsky Registrovaný Migračný Agent - MARN: 0640720, ktorý je na zozname Migration Agents Registration Authority, Australia, oprávnený zastupovať svojich klientov a komunikovať za nich s Department of Immigration and Citizenship, Australia a s ďalšími austrálskymi ministerstvami a úradmi. Má požadované znalosti austrálskych prisťahovaleckých zákonov, nariadení, predpisov a manuálov, pozná ich často komplexné a komplikované súvislosti, a je z ich znalosti pravidelne skúšaný.

Austrálska ekonomika je úspešná aj vďaka prínosu, ktorým sú pre krajinu prisťahovalci. Treba mať ale na pamäti, že vláda Austrálie síce podporuje prisťahovalectvo do Austrálie, ale celá legislatíva schvaľovacieho procesu bola upravená tak, aby v maximálnej možnej miere odrážala potreby a záujmy spoločnosti. Jednotliví budúci prisťahovalci žiadajúci o pracovné vízum pre dočasný alebo trvalý pobyt v Austrálii, využitím služieb registrovaného migračného sprostredkovateľa Austrálie získavajú detailnú znalosť súčasných prisťahovaleckých zákonov, nariadení, predpisov a manuálov.

Pre overenie našej registrácie austrálskymi úradmi, navštívte internetovú stránku vlády Austrálie a vyhľadajte country: Slovakia

[ www.mara.gov.au ]

Súčasné Austrálske Migračné Právo je založené na neustále sa meniacej legislatíve pozostávajúcej z:
 • Migration Act 1958
 • Migration Regulations 1994
 • Citizenship Act 1948
 • Migration Agents Regulations 1998
Táto legislatíva je niekoľkokrát za rok dopĺňaná a menená tak, aby čo najlepšie odrážala austrálske záujmy: demografický vývoj, požiadavky trhu práce a podobne. Na to aby budúci prisťahovalec prešiel úspešne celým vízovým procesom je nevyhnutná znalosť v dobe podania žiadosti platnej legislatívy a presná rada.

Austrálska vláda zaviedla opatrenia na reguláciu aktivít ľudí, ktorí poskytujú Migračné poradenstvo a služby:

"Ktokoľvek kto používa svoju znalosť Austrálskych migračných procedúr za účelom poradenstva alebo služieb osobe, ktorá chce získať Austrálske vízum musí byť registrovaný/á ako migračný agent. Ktokoľvek kto zastupuje alebo iným spôsobom komunikuje s Ministerstvom pre Prisťahovalectvo a Občianstvo (DIAC) za finančnú alebo inú odmenu musí byť registrovaný/á ako migračný agent."

Tresty pre osoby, ktoré by migračné poradenstvo alebo služby poskytovali bez platnej registrácie sa pohybujú od pokuty až AUD$ 5500 do 10 rokov väzenia.

Požiadavky, ktoré osoba musí spĺňať pre získanie registrácie sa v priebehu rokov menili, tak ako sa vyvíjalo toto profesijné odvetvie.

Spolu s inými požiadavkami a podmienkami, osoba uchádzajúca sa o Migration Licence musí mať:
 • Predpísané vzdelanie v obore Migration Law - Migračné Právo.
 • Austrálske občianstvo alebo povolenie na trvalý pobyt v Austrálii.
 • Predpísanú znalosť Anglického jazyka.
 • Čistý register trestov vydaný Austrálskou Federálnou Políciou.
 • Predpísané Profesijné poistenie zodpovednosti za škodu.
  (minimálne AUD$ 250 000)
 • Osvedčenie o Sústavnom Profesijnom Vzdelávaní.
 • Prístup do Austrálskej migračnej profesijnej knižnice.
 • Jednanie v súlade s prísnym Etickým Kódexom.
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |