Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

MARA

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

Úrad pre Registráciu Migračných Agentov MARA je súčasťou Ministerstva pre Prisťahovalectvo a Občianstvo.
Pre overenie našej registrácie Austrálskymi úradmi, navštívte internetovú stránku vlády Austrálie a vyhľadajte MARN 0640720 alebo country: Slovakia

[ www.mara.gov.au ]
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |