Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Naše poplatky

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

V prípade, že spĺňate základné Podmienky pre udelenie pracovných víz alebo ste od nás dostali pozitívnu odpoveď na Váš emailový dotaz a máte záujem využiť naše služby, nasleduje osobná alebo Skype konzultácia:
  • Vy sa rozhodnete, či s nami chcete spolupracovať
  • Migračný Agent sa rozhodne, či chce pre Vás pracovať a či chce prevziať zodpovednosť za Váš celý vízový proces a navrhnúť Vám podmienky ďalšej spolupráce
Konzultáciu si je potrebné rezervovať emailom aspoň 3 týždne vopred. Rezervácia je definitívna po uhradení zálohovej faktúry.

Konzultácia ohľadom pracovných víz do Austrálie v slovenčine je 5 hodinová.
Uvedená dĺžka konzultácie je nevyhnutná, aby ste sa dozvedel/a zákonné podmienky Austrálie a iné dôležité skutočnosti vybavovania žiadosti o pracovné alebo iné vízum do Austrálie vo Vašej konkrétnej situácii.

Konzultačný poplatok:

Skype konzultácia: 130 EUR (s možnosťou rozdelenia konzultácie na 2 dni)
Väčšina Skype konzultácií je vo večerných hodinách.

Osobná konzultácia v Žiline: 183 EUR
Väčšina osobných konzultácií je v sobotu.

Osobná konzultácia na Vami zvolenom mieste: cena podľa dohody (plus náklady za dopravu)

Ak chcete riešiť nejaký iný problém, ktorý sa týka Austrálie (AFP, ATO, FIRB ...) a myslíte si, že konzultácia v rozsahu 5 hodín nie je vo Vašej konkrétnej situácii potrebná, bude Vám ponúknutá 1, 2 ... hodinová konzultácia v cene 37 EUR za hodinu.

Prečo sú konzultácie s Austrálskym Registrovaným Migračným Agentom spoplatnené?

1. Migračný Agent platí za informácie, ktoré má.
Niektorí ľudia si myslia, že všetky informácie o vízach a iné dôležité skutočnosti sú na oficiálnych stránkach austrálskych úradov. Nie je to tak. Migrační Agenti tieto úradné stránky ani nepoužívajú. Všetky a aktuálne informácie o viac ako 100 typoch víz majú len predplatitelia imigračných zákonov. (predplatiteľom/kou môžete byť aj Vy) Každý v Austrálii Registrovaný Migračný Poradca má zo zákona povinnosť byť predplatiteľom a je skúšaný/á zo správneho pochopenia týchto zákonov aj v kontexte s inou legislatívou.

2. Na konzultáciu pozýva len tých ľudí, o ktorých (na základe informácií od nich) vie, že im dokáže poradiť a poskytnúť služby. (Stále narastá počet ľudí, ktorí nespĺňajú Austrálske výberové vízové podmienky, ale napriek tomu chcú konzultáciu absolvovať. V niektorých prípadoch súhlasíme.)

3. Konzultácia ohľadom pracovných víz je 5 hodinová, ale ani konzultácie v dĺžke 8 hodín nie sú zriedkavé. To vtedy, keď RMA odpovedá na otázky typu: Môj/a kamarát/ka povedal/a, že ...

4. In life you get what you pay for = dostanete to, za čo si zaplatíte.
Migrácia do Austrálie alebo na Nový Zéland je vážne rozhodnutie. Konateľ našej spoločnosti, Migračný Agent to vie, pretože má toto rozhodnutie úspešne za sebou. Od získania pracovných víz až po získanie občianstva.

5. Celý migračný proces trvá niekoľko mesiacov a stojí niekoľko tisíc dolárov.
Je nepravdepodobné, že by si niekto, kto to s vízami myslí vážne a môže si dovoliť zaplatiť všetky vízové a iné úradné poplatky, nemohol dovoliť konzultáciu.

6. DALGETY, s.r.o. chce spolupracovať len s ľuďmi, ktorí chcú do Austrálie, môžu do Austrálie a myslia to v Austrálii vážne.

7. Registrovaný Migračný Agent je pod neustálou kontrolou Austrálskeho úradu MARA.
Tento úrad po splnení podmienok vydáva Migration Licence. Aj za toto Migračný Agent každý rok platí.

Ak si konateľ našej spoločnosti - migračný poradca myslí, že Vaša žiadosť o víza by bola úradmi zamietnutá, napíše Vám to už v počiatočnej emailovej komunikácii a konzultácia teda nie je nutná.

Ak konzultácia nutná je, je možné ju uskutočniť cez Skype, osobne v Žiline alebo na inom vhodnom mieste. V priebehu konzultácie sa dozviete o celom procese: ako získať dočasné alebo trvalé pracovné vízum; ako sa odsťahovať do Austrálie alebo ako zostať v Austrálii v prípade, že ešte nemáte povolenie na trvalý pobyt; o nostrifikácii Vášho vzdelania a/alebo pracovných skúseností; aké sú riziká celého vízového procesu vo Vašej konkrétnej situácii; ako a akými dokumentmi tieto riziká eliminovať; o právach a povinnostiach nových prisťahovalcov; o vybavovaní potrebných dokladov; o možnosti získať Austrálske občianstvo; a iné skutočnosti. Konateľ našej spoločnosti, Autorizovaný Austrálsky Registrovaný Migračný Agent Vám tiež odpovie na všetky Vaše otázky.

Po počiatočnej konzultácii, pokiaľ máte Vy aj DALGETY, s.r.o. záujem, Vám ponúkneme zastupovanie vo všetkých záležitostiach.

Obe strany podpíšu zmluvu, ktorú si vymenia poštou. Väčšina zmlúv špecifikuje pevne stanovenú cenu a garancie vrátenia Vašich finančných prostriedkov - sumu za poradenstvo a všetky služby, ktoré budú nevyhnutné v priebehu celého migračného procesu. Všetky tieto služby sú zrozumiteľne vysvetlené, tak aby klient mal jasnú predstavu, aké práce bude jeho/jej žiadosť vyžadovať.

Naše garancie a poplatky sa líšia od prípadu k prípadu. Vždy sú porovnateľné so sadzbami, ktoré si za svoje služby Registrovaní Migrační Agenti účtujú. Prehľad týchto priemerných poplatkov pre rôzne vízové kategórie nájdete tu.

[ www.mara.gov.au ]

Spôsob platby dohodneme individuálne s každým klientom. Klient dostane faktúru pre každú platbu, ktorú je potrebné vykonať.

V prípade, že je to vhodné, dohodneme v zmluve s klientom hodinovú sadzbu za odvedené práce. Aj v tomto prípade pripravíme odhad konečnej sumy a v akom rozmedzí sa bude pohybovať.

Autorizovaný Austrálsky Registrovaný Migračný Agent potom pripraví všetky etapy Vašej žiadosti o prisťahovanie a bude ju sledovať v priebehu celého prisťahovaleckého procesu až po udelenie víz.
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |