Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Naši klienti

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

Spokojní a nespokojní klienti, aj taký by mohol byť názov tejto sekcie.
Píše konateľ migračnej firmy DALGETY, s.r.o., Austrálskym úradom MARA registrovaný migračný poradca, oprávnený poskytovať migračné poradenstvo a všetky služby potrebné pre udelenie pracovných a iných víz do Austrálie, prisťahovanie do Austrálie a udelenie občianstva.

Otázka perspektívnych klientov: Máte referencie?

Moja odpoveď: Referencie od našich bývalých klientov z SR, ČR a iných štátov máme a perspektívnym klientom ich poskytujeme len vo vybraných prípadoch. Prečo? Pretože si ceníme súkromie našich klientov a tiež preto, že za najlepšie referencie považujeme skutočnosť, že naša firma je registrovaná na oficiálnej stránke MARA. Túto registráciu je nutné každý rok opäť (za ešte prísnejších podmienok) obnoviť a každý kto má stránky MARA prečítané, vie čo táto registrácia všetko znamená. Na stránke MARA si tiež môžete prečítať koľkým slovenským a českým firmám sa túto registráciu podarilo získať.
Za vybraný prípad, keď klientovi poskytujeme ešte dodatočné referencie od bývalých klientov, považujeme napríklad situáciu, keď chce o vízum do Austrálie žiadať klient v kategórii: Investor. V týchto prípadoch sa očakáva, že klient v priebehu migračného procesu prevedie na môj pokyn na vládou Austrálie špecifikovaný účet v Austrálii sumu, ktorá je 1.5 milióna AUD alebo viac.

Ponúkame Vám tu príbehy niektorých našich klientov v rôznych vízových kategóriách, ktorí si pred niekoľkými mesiacmi alebo rokmi podobne ako Vy prezerali naše Internetové stránky.
Zaujímali ich dôležité otázky: Ako žijú Slováci a Česi v Austrálii? Aká je životná úroveň v Austrálii? Aké je obyvateľstvo Austrálie? Ako získať pracovné víza na pobyt v Austrálii? Aké sú poplatky? Bude o mojej žiadosti rozhodovať Austrálske Veľvyslanectvo vo Viedni alebo DIAC v Austrálii? Je jednoduchšie získať víza na prácu v Austrálii alebo pracovné víza na Nový Zéland? Ako získať vízum, ktoré umožňuje neobmedzene pracovať v Austrálii a tiež na Novom Zélande? Ako získať víza do Austrálie a na Nový Zéland pre de facto partnerku, partnera, deti? Ako získať dočasný pobyt a ako získam trvalý pobyt? Aké sú podmienky získania týchto víz? Aké dokumenty sú potrebné a ako tieto dokumenty získať? Ako získať rodinné prídavky v Austrálii? Ako sa stať občanom, občiankou Austrálie a ako sa stať občanom, občiankou Nového Zélandu? Aké občianstvo má dieťa narodené v Austrálii? Aký je v Austrálii dôchodok? Aké sú podmienky a ako získať ... ?
Na rozdiel od iných ľudí ale neboli len zvedaví, ale vedeli presne, že sa chcú do Austrálie legálne dostať a mali potrebnú motiváciu prekonať všetky prekážky a tento svoj cieľ dosiahnuť. Ich cesta za získaním víz umožňujúcich neobmedzenú prácu v Austrálii alebo na Novom Zélande a následné prisťahovanie, práca, zamestnanie a pobyt sú tu opísané niekoľkými vetami. Je ale dôležité si uvedomiť, že za ich cestou do Austrálie stojí veľa ich vlastného úsilia, veľa práce Austrálskeho Migračného Poradcu a nemálo finančných prostriedkov.
Porozprávali sme sa na Skype alebo osobne a keď sa oni rozhodli, že chcú spolupracovať so mnou a keď som sa ja rozhodol, že chcem spolupracovať s nimi, podpísali sme zmluvu. Potom sa začala naša spolupráca.
Moji klienti sú najmä ľudia, ktorí v SR, v ČR alebo v inej krajine ukončili svoje vysokoškolské alebo učňovské vzdelanie a majú 1 a viac ročné pracovné skúsenosti vo svojich odboroch.
Niekedy sa tiež venujem ľuďom, ktorí chcú v Austrálii študovať a po ukončení štúdia tam zostať. Prečo len niekedy?
Pretože doba, keď štúdium v Austrálii znamenalo jednoduchšiu cestu k získaniu trvalého pobytu ihneď po ukončení takéhoto štúdia v Austrálii a bez nutnosti získať pracovnú prax je už od roku 2011 takmer preč. V dnešnej dobe je to reálne prakticky len v prípade vhodne zvoleného univerzitného štúdia. Aj v priebehu tohto štúdia sa ale zvyčajne niekoľkokrát zmenia migračné podmienky a to čo bolo dobré na začiatku štúdia sa na jeho konci môže ukázať ako nedostatočné.

Väčšina ľudí, ktorí ma kontaktujú dostáva odo mňa emailom túto odpoveď: neodporúčam vstúpiť do migračného procesu, bola by to pre Vás strata času a peňazí. Nie je dôvod spoločne čokoľvek konzultovať.
Mnohí tomu neveria. Prečo nemôžem získať vízum? Veď niekde na internete čítali niečo iné alebo niekto iný hovoril niečo iné. Často majú ľudia problém pochopiť, že Austrália si ľudí vyberá. Iní ľudia moje vyjadrenie, že to v ich prípade nemá zmysel ocenia a povedia: som rád/a že nám nič nesľubujete.
Vysvetlenie prečo na Internete dostali iné informácie než im dám ja je jednoduché: informácie, ktoré sú verejne dostupné na Internete, vrátane oficiálnej stránky Austrálskeho Imigračného Úradu sú negarantované, neúplné a nie vždy presné. Sú LEN všeobecné. Na oficiálnej stránke vlády Austrálie je táto skutočnosť dostatočne výrazne zdôraznená. Ja ako migračný poradca tieto stránky nepoužívam. Musím používať platenú online migračnú knižnicu, ktorá je jediným miestom kde sú VŠETKY a ÚPLNÉ zákony.

Naši NEspokojní klienti:

Monika.
V priebehu konzultácie s Monikou som zistil, že v životopise a v predchádzajúcich emailoch mi dala informácie, ktoré sa ukázali byť nepravdivé. V procese získania víz som ju preto odmietol zastupovať.

Silvia a Michal.
S týmto partnerským párom som sa dohodol na ukončení spolupráce vo chvíli keď začali iniciatívne robiť kroky, ktoré som ja v tej dobe nepovažoval za dobré a ktoré boli v rozpore s našou zmluvou.
V tejto súvislosti chcem na tomto mieste všetkým perspektívnym klientom napísať toto:
Môj klient/klientka môže v priebehu našej spolupráce kedykoľvek, čokoľvek navrhnúť alebo sa opýtať. Tieto návrhy rád počúvam, čítam a niekedy s nimi súhlasím. Je ale nevyhnutné porozumieť tomu, že DALGETY dáva klientom veľkú % záruku vrátenia finančných prostriedkov v prípade, že by ich žiadosť o vízum bola neúspešná, a preto postupujeme podľa mojich pokynov. Tento postup je vyskúšaný a dobre funguje.
Silvia a Michal dostali späť svoje finančné prostriedky týždeň potom čo sme sa dohodli na ukončení spolupráce.

Miloš a Daniela.
V tomto prípade som navrhol ukončenie spolupráce z toho dôvodu, že Miloš zmenil zamestnanie a informoval ma o tom až 4 mesiace po tejto zmene. V našej zmluve bolo ale napísane, že o zmene zamestnania ma klient informuje vopred alebo ihneď ako je to možné. Zmena alebo strata zamestnania v priebehu procesu získania víz nemusí znamenať problém, ale potrebujem byť o tom čo najskôr informovaný.
Miloš a Daniela dostali späť svoje finančné prostriedky týždeň potom ako som s nimi ukončil spoluprácu.

Jana a jej partner.
Jana sa o spolupráci so mnou vyjadrila takto: "... z jeho nevedomosti alebo možno vypočítavosti, nás obral o pár tisíc dolárov a nič nevybavil."
Skutočnosť je iná. Proces získania pracovných víz sa skladá z niekoľkých etáp. Úspešné ukončenie všetkých etáp znamená získanie pracovných víz. Každý človek, s ktorým mám konzultáciu je upozornený na skutočnosť, že v procese získania víz môže prísť kedykoľvek ku zmene zákonov a táto zmena môže znamenať, že vízum už pre konkrétneho žiadateľa nie je možné získať. Každý človek, ktorý sa stal mojim klientom je na toto upozornený tiež písomne v zmluve, ktorú podpisuje. Ukončenie našej spolupráce pred poslednou etapou znamenalo, že časť finančnej straty niesla Jana s partnerom (neboli to tisíce EUR) a časť finančnej straty niesla naša spoločnosť DALGETY. Tak, ako je to uvedené v zmluve pri jej podpise.
Vznik takejto situácie nikoho neteší. Stať sa to ale môže komukoľvek a kedykoľvek. Niektoré zmeny zákonov vykonáva Department of Immigration zo dňa na deň a bez predchádzajúceho upozornenia. Ak by mala Jana skutočne dojem, že som v mojej práci niečo zanedbal, obrátila by sa, tak ako jej to naša zmluva umožňovala, na príslušný úrad vlády Austrálie, ktorý moju prácu kontroluje.

Ukončenie spolupráce medzi mnou a klientom je veľmi zriedkavé. Ak k ukončeniu spolupráce ale dochádza, prebieha nielen v súlade so zmluvou, ale tiež v súlade s Code of Conduct, ktorý stanovuje MARA, úrad vlády Austrálie.

Naši spokojní klienti:

Zvýraznené nadpisy označujú rôzne vízové kategórie.

Ohodnotenie vzdelania a pracovných skúseností + neobmedzené pracovné povolenie + víza na trvalý pobyt v Austrálii.

Tomáš (Developer Programmer) a Hana (Učiteľka všeobecných predmetov na strednej škole), Olomouc - Sydney, New South Wales, Austrália.
Základné podmienky ohľadom získania neobmedzených pracovných víz Austrálie v ich konkrétnej situácii sme si vysvetlili v priebehu Skype konzultácie. Hlavnou úlohou bolo, získať pre Tomáša úplné uznanie jeho vzdelania z Univerzity Palackého v Olomouci a uznanie jeho pracovných skúseností získaných v Českej republike. Vzhľadom na celkový bodový súčet oboch partnerov v bodovom systéme Austrálie, bolo možné získať pracovné vízum bez nutnosti získať sponzorstvo od zamestnávateľa. Zážitky Tomáša a Hany z Austrálie, ešte pred ich finálnym usadením, si môžete prečítať na ich vlastnom blogu:
[ travnickovi.wordpress.com ]
Udelené vízum znamená: trvalý pobyt v Austrálii, možnosť bez obmedzenia pracovať alebo podnikať v Austrálii i na Novom Zélande, úplné zdravotné a sociálne zabezpečenie, možnosť požiadať o občianstvo Austrálie po 4 rokoch pobytu.

Ľuboš (Information Technology Professional) a Mariana (absolventka Vysokej Školy Ekonomickej), Praha - Gold Coast, Queensland, Austrália.
Základné podmienky týkajúce sa získania rôznych druhov pracovných víz Austrálie sme si vysvetlili v priebehu Skype konzultácie. Zobrali si čas na rozmyslenie a po podpise zmluvy sme s Ľubošom začali pripravovať potrebné dokumenty, tak aby jeho vzdelanie získané na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho pracovné skúsenosti získané v SR a ČR mohli byt v Austrálii plne uznané, a aby toto uznanie bolo použiteľné za účelom úspešnej žiadosti o Permanent Resident vízum. To je najvýhodnejšie zo všetkých druhov austrálskych pracovných víz. Po získaní uznania vzdelania a pracovných skúseností bola podaná žiadosť o vízum a obaja žiadatelia získali permanentné pracovné vízum. Sponzorstvo od zamestnávateľa v Austrálii nebolo nutné. Ľuboš a Mariana sa rozhodli presťahovať do Austrálie spolu so svojím psom. Aj jeho prevoz bol náročný a nákladný proces, ktorý už zvládli bez pomoci našej migračnej firmy. Názory Ľuboša a Mariany ohľadom života v Austrálii si môžete prečítať v ich vlastnom blogu:
[ zivot-v-australii.blog.cz ]
Udelené vízum znamená: trvalý pobyt v Austrálii s možnosťou pracovať alebo podnikať neobmedzene kdekoľvek v Austrálii a na Novom Zélande, úplné zdravotné a sociálne zabezpečenie, možnosť požiadať o občianstvo Austrálie po 4 rokoch pobytu.

Michal (Architekt) a Jitka (podnikanie, investovanie), Praha - Sydney, New South Wales, Austrália.
S Michalom a Jitkou sme po dôkladnom online rozhovore zvolili postup podania žiadosti o vízum, ktorý bol veľmi rizikový. Naším cieľom totiž bolo, počkať až Michal bude mať viac mesiacov praxe vo svojom obore a súčasne podať žiadosť o vízum ešte pred 01.07., kedy mali vstúpiť do platnosti nové podmienky udeľovania pracovných víz Austrálie. Zhodou okolností to znamenalo, že na podanie online žiadosti o pracovné vízum Austrálie nám zostal jeden konkrétny deň: 29.06. Všetky potrebné dokumenty sa nám podarilo pripraviť už 2 mesiace pred týmto dátumom, ale s podaním žiadosti o vízum sme počkali až na tento deň z toho dôvodu, aby sme získali čo najväčší počet bodov za pracovné skúsenosti. Obaja partneri rozumeli tomu, že tento postup bol riskantný, pretože keby sa v priebehu nášho spoločného čakania na podanie žiadosti zmenili zákony Austrálie pre udeľovanie víz, tak ako sa to často stáva, žiadosť o pracovné víza by v ich situácii už nebola vôbec možná.
Udelené vízum znamená: trvalý pobyt v Austrálii s možnosťou pracovať alebo podnikať neobmedzene kdekoľvek v Austrálii a na Novom Zélande. Úplné zdravotné a sociálne zabezpečenie, prídavky na deti, možnosť požiadať o občianstvo Austrálie po 4 rokoch pobytu.

Ján (Informačné Technológie), Anna a 2 deti, Košice - Gold Coast, Queensland, Austrália.
Keď som po prvýkrát videl ich pracovné životopisy, bolo zrejmé, že z pohľadu Austrálie sú to ideálni prisťahovalci. Povolanie oboch bolo na zozname tých najnedostatkovejších v Austrálii. Nechali si čas na rozmyslenie a potom sme sa stretli u nich v Košiciach. Bolo potrebné rozhodnúť koho štúdium, vzdelanie a pracovné skúsenosti je vhodné ohodnotiť a kto je vhodnejší hlavný žiadateľ o vízum. Po úspešnom ohodnotení, nostrifikácii vzdelania z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a IELTS testoch sme sa dali do prípravy dokumentácie. Pred samotným udelením víz sme celý migračný proces na niekoľko mesiacov prerušili. Pani Anna otehotnela a potrebnú záverečnú lekársku prehliadku pre udelenie pracovných víz bolo nutné odložiť. Po narodení ich druhého dieťaťa sme v procese migrácie do Austrálie mohli pokračovať.
Udelené vízum znamená: trvalý pobyt v Austrálii s možnosťou pracovať alebo podnikať neobmedzene kdekoľvek v Austrálii a na Novom Zélande. Úplné zdravotné a sociálne zabezpečenie, prídavky na deti, možnosť požiadať o občianstvo Austrálie po 4 rokoch pobytu. Možnosť sponzorovať vlastných príbuzných za účelom prisťahovania do Austrálie.

Eva (Strojná Inžinierka) a Laco (Informačné Technológie), Dublin, Írsko - Perth, Western Australia, Austrália.
Toto je jeden z tých prípadov keď mám skvelý pocit, že robím pre Austráliu dobrú prácu. Na prvý pohľad sa zdalo, že vhodnejším hlavným žiadateľom je Laco, pretože v tej dobe mal lepšiu angličtinu ako Eva a dobré zamestnanie v jednej z najuznávanejších IT firiem na svete. Základné veci sme si vysvetlili v priebehu konzultácie a keďže Laco nemal ešte dostatočnú prax, začal som na celej veci spolupracovať s pani Evou. Pripravili sme spolu potrebné dokumenty, tak aby jej strojárske štúdium a vzdelanie získané na Žilinskej Univerzite a jej pracovná prax mohli byť v Austrálii plne uznané a aby toto uznanie bolo použiteľné za účelom úspešnej žiadosti o Permanent Resident vízum. (rôzne druhy víz môžu vyžadovať rôzne spôsoby ohodnotenia!) Po získaní tohto pozitívneho ohodnotenia sme podali žiadosť o vízum. Ten istý mesiac vláda Austrálie zmenila priority vybavovania žiadostí o víza a toto sa mohlo nepriaznivo dotknúť aj žiadosti Evy a Laca. Keďže naša žiadosť bola ale Decision Ready = mnou pripravená pre okamžité rozhodnutie na Ministerstve DIAC, nebolo naše čakanie na vízum až také dlhé. Po lekárskej prehliadke a získaní výpisov z registrov trestov v SR, v Austrálii a v Írsku im bolo vízum udelené. Eva a Laco teraz žijú v jednom z najpohodovejších miest.
Udelené vízum znamená: trvalý pobyt v Austrálii s možnosťou pracovať alebo podnikať neobmedzene kdekoľvek v Austrálii a na Novom Zélande. Úplné zdravotné a sociálne zabezpečenie, prídavky na deti, možnosť požiadať o občianstvo Austrálie po 4 rokoch pobytu. Možnosť sponzorovať vlastných príbuzných za účelom prisťahovania do Austrálie.
Keď som bol s Evou a s Lacom v kontakte v máji 2013, Eva pracovala v Perthe ako Senior Maintenance Planner and Reliability Engineer pre CHC Helicopters a Laco sa po svojom počiatočnom zamestnaní v oblasti informačných systémov a integrácie venoval práci pre svoju vlastnú firmu - becloudsmart.

Jan (Informačné Technológie) a Veronika (Strojné Inžinierstvo) získali trvalé nesponzorované vízum, ktoré im umožňuje bez obmedzenia pracovať a podnikať kdekoľvek v Austrálii a na Novom Zélande. Do Brisbane pricestovali so svojimi deťmi v marci 2012. Ich vlastná spoločnosť EFTlab Pty. Ltd. získala vo februári 2013 finančný grant od vlády Austrálie za účelom rozvoja ich podnikania. Jednotlivé granty vo výške až 2 milióny austrálskych dolárov udeľuje austrálska vláda v rámci programu Commercialisation Australia malým začínajúcim perspektívnym austrálskym firmám.

Tomáš (Strojný Inžinier) a Katarína (Strojná Inžinierka), České Budějovice, Hamburg, Nemecko - Melbourne, Victoria, Austrália.
Naša komunikácia bola od začiatku celkom online. Títo dvaja klienti patria medzi tých klientov s ktorými som sa osobne nestretol. Riešili otázku: Vysťahovať sa do Kanady alebo do Austrálie? V dobe keď sa začala naša komunikácia ohľadom vysťahovania do Austrálie pokračovali obaja úspešne vo svojich zamestnaniach vo svojom odbore v Českej republike. O niekoľko mesiacov neskôr, už v priebehu našej intenzívnej spolupráce, potom ako Tomáš dostal výhodnú ponuku na zamestnanie ako Strojný Inžinier v Nemecku, sa partneri odsťahovali z ČR do Nemecka. Naša spolupráca pokračovala nezmeneným tempom a rovnakým spôsobom. To znamená emailom a občasnou komunikáciou cez Skype. Tomáš a Katarína so svojim vzdelaním v odbore strojárstvo a dobrou znalosťou angličtiny patria medzi tých klientov našej migračnej firmy, pre ktorých sa pracovné vízum a trvalý pobyt v Austrálii podarilo získať bez nutnosti sponzorstva.
Udelené vízum znamená: trvalý pobyt v Austrálii, možnosť bez obmedzenia pracovať alebo podnikať, úplné zdravotné a sociálne zabezpečenie, príspevok pri narodení dieťaťa, prídavky na deti, možnosť požiadať o občianstvo Austrálie po 4 rokoch pobytu.

Martina (Office Manager) a Michal, Plzeň, Dubai, United Arab Emirates - Austrália.
Naša spolupráca bola od začiatku online. Martina ma kontaktovala tak ako väčšina ľudí emailom. Rozhodli sme sa, že hlavným žiadateľom o vízum pre trvalý pobyt v Austrálii bude jej manžel fyzioterapeut pracujúci podobne ako ona v emiráte Dubai. Manžel prešiel náročným procesom ohodnotenia svojho vzdelania, ktorý v jeho prípade pozostával z 3 etáp: ohodnotenie štúdia a dokumentov z univerzity, teoretická Austrálska fyzioterapeutická skúška v emiráte Dubai a praktická Austrálska klinická fyzioterapeutická skúška priamo v Austrálii. Všetky 3 skúšky absolvoval ihneď na prvýkrát úspešne a jeho test angličtiny IELTS bol jeden z najlepších aké som v mojej migračnej praxi zaznamenal. Tieto úspešné kroky znamenali, že bolo možné požiadať o vízum umožňujúce trvalý pobyt v Austrálii pre oboch manželov.

David (Software Inžinier) a Jana (Personálna Manažérka), Plzeň, Praha, Londýn, Veľká Británia - Sydney, New South Wales, Austrália.
Naša spolupráca bola od začiatku online. V dobe keď sa začala naša komunikácia ohľadom získania pracovných víz do Austrálie, pracovali obaja vo svojich odboroch v Plzni a v Prahe. Po úspešnom ohodnotení vzdelania a pracovných skúseností v Austrálii, bolo vzhľadom k celkovému bodovému súčtu oboch partnerov možné žiadať o pracovné vízum bez nutnosti získať sponzorstvo. Žiadosť sme pripravili a podali v príslušnom DIAC centre v Austrálii. David a Jana vedeli, že od získania pracovných víz do Austrálie ich delí ešte niekoľko mesiacov. Ihneď po podaní žiadosti o vízum sa presťahovali do Londýna, a to z dôvodu ďalšieho vylepšenia angličtiny. Svoj pracovný pobyt v UK potom ukončili o niekoľko mesiacov neskôr, už ako držitelia permanentných pracovných víz.
Udelené vízum znamená: trvalý pobyt v Austrálii, možnosť bez obmedzenia pracovať alebo podnikať v Austrálii i na Novom Zélande, úplné zdravotné a sociálne zabezpečenie, príspevok pri narodení dieťaťa, prídavky na deti, možnosť požiadať o občianstvo.

Ohodnotenie vzdelania a pracovných skúseností + sponzorstvo od vlády + neobmedzene pracovné povolenie + víza na trvalý pobyt v Austrálii.

Peter (Zememerač) a Lucia (podnikanie, investovanie) a dve deti, Švajčiarsko - Perth, Western Australia, Austrália.
Peter mi napísal prvý email až po svojich 40 narodeninách čo bola škoda, pretože bolo zrejmé, že bodový systém Austrálie mu umožní získať len obmedzený počet bodov za vek. S Luciou a s Petrom som sa stretol online. Po konzultácii odo mňa dostali ponuku na spoluprácu a 2 týždne na to, aby urobili konečné rozhodnutie, či chcú získať pracovné víza Austrálie. S Petrom sme sa dali do prípravy dokumentov, ktoré čo najlepšie vystihovali jeho pracovné skúsenosti z troch európskych štátov. Naším cieľom bolo nielen dosiahnuť pozitívny výsledok ohodnotenia jeho vzdelania a pracovnej praxe, ale tiež získať vhodné sponzorstvo a požiadať v danom roku o pracovné víza online ešte pred 01.07., keďže v tento deň sa mali opäť sprísniť austrálske zákony týkajúce sa udeľovania pracovných víz. Pripraviť všetky dokumenty a žiadosť o pracovné víza sa nám podarilo necelé 2 týždne pred dňom sprísnenia.
Udelené vízum znamená: trvalý pobyt v Austrálii, možnosť neobmedzene pracovať alebo podnikať, úplné zdravotné a sociálne zabezpečenie, prídavky na deti, možnosť požiadať o občianstvo Austrálie po 4 rokoch pobytu.

Patrik (Elektrikár), Brno - Perth, Western Australia, Austrália.
Patrik patril spomedzi mojich klientov medzi tých starších. Ihneď pri našom prvom stretnutí mi povedal, že v Austrálii je ochotný pracovať kdekoľvek. Najradšej by sa samozrejme usadil v Perthe keďže tam už v minulosti niekoľko mesiacov študoval AJ. Bol som skeptický v tom, aká bude jeho výdrž keď zisti, že licencované povolanie elektrikár je jedno z tých najťažších pre získanie pozitívneho ohodnotenia od Austrálskych úradov a vzhľadom na niekoľko zamestnávateľov u ktorých v minulosti pracoval bude veľmi náročné získať potrebné potvrdenia o skúsenostiach. Okamžitý problém bol ešte ďalší iný. Nemal totiž aktuálnu prax ako elektrikár a potrebovali sme, aby pracoval v obore aspoň nasledujúcich 12 mesiacov. Jeho prístup ma príjemne prekvapil: Povedzte mi čo mám urobiť a ja to proste urobím. Dohodli sme sa, že po návrate z Írska sa čo najrýchlejšie v ČR zamestná ako elektrikár, obnoví si potrebné české elektrikárske licencie a asi po 4 mesiacoch sa pustíme do migračného procesu a začneme spolu pripravovať dokumentáciu. Po ukončení prípravy dokumentácie sme získali pozitívne ohodnotenie jeho SOU vzdelania (štúdium: Holešov a Kroměříž) a jeho pracovných skúseností. Toto ale nebolo všetko. Dobre sme vedeli, že vzhľadom na jeho vek, nemáme potrebný počet bodov pre získanie pracovného víza pre prisťahovanie a navyše práve sa sprísnili podmienky znalosti AJ pre elektrikárov takže všetko naše dovtedajšie úsilie mohlo byť zrazu márne. Mali sme len 2 týždne času, pretože bolo zrejmé, že splniť nové podmienky znalosti angličtiny bude vyžadovať veľa času alebo to bude celkom nemožné. Je isté, že ak by sme všetko práve v týchto 2 týždňoch nestihli, Patrik by už nikdy pracovné vízum do Austrálie nezískal. Požiadali sme imigračný úrad vlády štátu Západná Austrália, aby Patrika sponzorovali na pracovné vízum. Ešte pred rozhodnutím úradov v Perthe som v Austrálii pre neho požiadal aj o samotné vízum. Bolo to riziko, ktoré som mu vopred vysvetlil. Všetko sa zdalo byť doriešené a pripravené na udelenie víz. Na konci migračného procesu som bol ale kontaktovaný úradníkom Ministerstva DIAC z Adelaide v Južnej Austrálii, že Patrik nespĺňa podmienky udelenia víz z dôvodu nedostatočnej znalosti angličtiny. Tvrdenie úradníka bolo podložené jeho odvolaním sa na príslušný zákon. Takýto email bol nepríjemným prekvapením. Bol som ale presvedčený, že sa jedná zo strany úradníka o omyl a celú záležitosť ohľadom znalosti AJ sa podarilo vysvetliť. Udeleniu víz už nič nebránilo. Na konci zostal veľmi dobrý pocit: dostať pozitívne ohodnotenie pre licencované povolanie General Electrician považujem za ťažké. Myslím si, že je to v Austrálii jeden z najťažších procesov.

Michal (Stavebný Inžinier), Andrea a 3 deti, Bratislava - Gold Coast, Queensland, Austrália.
Niekoľko rokov pracovného pobytu na Floride v USA a 3 malé deti, to sú dôvody, ktoré viedli pána Michala a pani Andreu k tomu, že vyhľadali moju pomoc. Vyjadrili snahu usadiť sa v štáte Queensland. Keďže na mňa urobili dobrý dojem a dalo sa predpokladať, že ich angličtina je na dobrej úrovni, dohodli sme sa na spolupráci. Naším prvým čiastkovým cieľom muselo byť dosiahnutie pozitívneho ohodnotenia štúdia a vzdelania zo Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave a pracovných skúseností pre povolanie Stavebný Inžinier. Dali sme sa do prípravy dokumentácie a súčasne Michal absolvoval IELTS test. V dobe keď mi bolo z Austrálie doručené rozhodnutie o pozitívnom ohodnotení jeho vzdelania bolo dosť neisté obdobie, ktoré sa vyznačovalo možnosťou nepredvídateľných zmien v migračných zákonoch, ktoré mohli nepriaznivo ovplyvniť práve Michala a jeho rodinu. Vedeli sme, že nemáme ešte dostatok bodov pre získanie víz, ale navrhol som, že žiadosť o vízum napriek tomu podáme. S Michalom sme strávili dostatok času na tom, aby som mu vysvetlil výhody tohto rozhodnutia a súčasne aby tiež pochopil riziká tejto situácie. Podali sme žiadosť o vízum a naša žiadosť sa ukázala byť nedostatočne presvedčivá. Dostal som príležitosť dodatočnými dokumentmi presvedčiť Austrálske úrady o kvalitách tejto rodiny. Súčasne sme imigračný úrad vlády štátu Queensland požiadali o udelenie sponzorstva pre Michalovu rodinu a možnosť usadiť sa v štáte Queensland. Môj názor bol, že táto rodina má svojím zložením potenciál byť pre Austráliu prínosom. Dodatočné dokumenty a moje predpoklady sa ukázali byť správne. Táto 5 členná rodina dnes sídli v jednej z najvyhľadávanejších lokalít na svete: Gold Coast, Queensland, Australia. Životný štýl v tejto časti sveta je ochutnávkou toho najlepšieho.
Udelené vízum znamená: trvalý pobyt v Austrálii, možnosť neobmedzene pracovať alebo podnikať, úplné zdravotné a sociálne zabezpečenie, prídavky na deti, možnosť požiadať Austrálske občianstvo po 4 rokoch pobytu.

Viera (Obchodný Reprezentant v odbore IT), Milan (Automechanik), Bratislava - Adelaide, South Australia, Austrália.
S Vierou som sa stretol osobne a tiež cez Skype. Neskôr sme sa cez email dohodli na spolupráci. Je to veľmi cieľavedomá žena, ktorá mala od začiatku o celej problematike získania pracovných víz do Austrálie, v porovnaní s inými ľuďmi, pomerne veľa informácií. Toto bol jeden z dôvodov, prečo si dobre uvedomovala, že potrebuje odbornú pomoc od niekoho, kto sa v príslušnej problematike už roky pohybuje a má tiež iné informácie, ktoré sa dajú získať len na základe dlhoročných skúseností.
S Vierou sme pripravili dokumentáciu pre ohodnotenie jej vzdelania a pracovných skúseností. V jej prípade to znamenalo: Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre a skúsenosti od 2 zamestnávateľov v Bratislave. V dobe, keď sme z Austrálie dostali poštou jej pozitívne ohodnotenie sme vedeli, že tá náročnejšia časť migračného procesu nás ešte čaká. Potrebovali sme získať sponzorstvo pre jej povolanie. Uvažovali sme o ACT a o South Australia. Sponzorstvo sme získali v Adelaide a ihneď sme požiadali o Permanent Resident Visa. Žiadosť o PR bola možná najmä preto, že Viera výborne zapracovala na svojej angličtine a získala dobrý IELTS výsledok. Case Officer v Adelaide bola k našej žiadosti pridelená v priebehu 1 týždňa od podania žiadosti o vízum. Dodatočne sme museli úradu DIAC dokázať vážnosť partnerského vzťahu Viery a Milana. Zaujímavosťou celého migračného procesu pre mňa osobne bola tá skutočnosť, že zatiaľ čo ohodnotenie vzdelania a pracovných skúseností trvalo nadpriemerne dlhú dobu, získanie sponzorstva a PR visa pre oboch partnerov sa podarilo v rekordne krátkom čase.
Udelené vízum znamená: trvalý pobyt v Austrálii, možnosť bez obmedzenia pracovať alebo podnikať, úplné zdravotné a sociálne zabezpečenie, príspevok pri narodení dieťaťa, prídavky na deti, možnosť požiadať o občianstvo Austrálie po 4 rokoch pobytu.

Ohodnotenie vzdelania a pracovných skúseností + sponzorstvo od vlády + neobmedzene pracovné povolenie + dočasný pobyt + víza na trvalý pobyt v Austrálii.

Dávid (Konzultant v odbore Životné Prostredie) a Zuzana (študentka účtovníctva), Brisbane, Austrália.
Dávid a Zuzana ma kontaktovali v dobe, keď Zuzana bola držiteľkou Student Visa, študovala účtovníctvo v Brisbane a Dávid mal vízum rovnakej kategórie ako Zuzana. Napísali mi preto, že mali záujem získať spoločné vízum, ktoré by im umožňovalo pracovať v Austrálii bez obmedzenia počtu hodín. Vzhľadom na postoj, ktorý má Austrália k ochrane životného prostredia, vzhľadom na vzdelanie a pracovné skúsenosti, ktoré Dávid získal na Slovensku, bolo získanie úplných austrálskych pracovných víz reálne. Predpokladom bolo, že sa nám u príslušnej austrálskej hodnotiacej inštitúcie podarí získať pozitívne ohodnotenie jeho vzdelania z Univerzity Komenského, jeho pracovnej praxe zo SR a že jeho angličtina je aspoň na minimálnej požadovanej úrovni pre dané povolanie. Po stretnutí na Skype sme podpísali zmluvu a pustili sa do procesu získania víz. V 1. etape sme získali pozitívne ohodnotenie jeho vzdelania a praxe. Dávid a Zuzana boli v situácii, keď pre získanie pracovných víz bolo nevyhnutné získať sponzorstvo u jedného z austrálskych štátov alebo teritórií. Ich prianím bolo získať sponzorstvo priamo od úradov Queenslandu, pretože v tomto štáte už boli usadení a chceli v ňom aj naďalej zostať. Sponzorstvo od vlády štátu Queensland sa podarilo získať a týmto sme ukončili 2. etapu procesu získania víz. Poslednou = 3. etapou bolo podanie žiadosti o vízum v Department of Immigration. Okrem iného čakala Zuzanu a Dávida tiež dôkladná zdravotná prehliadka. Po udelení nových víz odišli Zuzana aj Dávid zo svojich zamestnaní v Brisbane a rozhodli sa presťahovať k oceánu niekoľko desiatok kilometrov na sever od Brisbane do oblasti Sunshine Coast.
Udelené vízum znamená: dočasné 4 ročné vízum umožňujúce pracovať full time a umožňujúce získať permanentné vízum po 2 rokoch pobytu v regionálnej oblasti. Permanentné vízum potom umožňuje pracovať kdekoľvek v Austrálii a na Novom Zélande. Možnosť požiadať o občianstvo Austrálie je po celkovo 4 rokoch pobytu.

Lenka, Karlovy Vary, Londýn - Adelaide, South Australia, Austrália.
Lenka ma oslovila v dobe jej pobytu v Londýne, UK. Naša komunikácia bola od začiatku celkom online. Výstižne mi pomenovala jej cieľ: Prajem si nájsť miesto kde sa mi bude páčiť! Nebolo to jednoduché, pretože Lenka nemala v dobe keď ma kontaktovala ešte požadovanú kvalifikovanú pracovnú prax. Dohodli sme sa kde a akú prax získa a po niekoľkých mesiacoch čakania sme sa dali do procesu imigrácie do Austrálie. V prvej etape sme pre Lenku pozitívne ohodnotili jej štúdium a univerzitné vzdelanie pre povolanie: Graphic Designer. Vedeli sme, že jej celkový bodový súčet v tomto prípade neumožňuje získať Trvalý Pobyt v Austrálii, ale tiež sme od vlády v Adelaide vedeli o nedostatku Graphic Designers v štáte South Australia. Požiadali sme preto imigračný úrad vlády štátu Južná Austrália, aby Lenku sponzorovali a pracovné vízum do Austrálie jej mohlo byť udelené. Lenka mala v tej dobe za sebou ešte len 12 mesačnú prax, a aj preto to nebolo jednoduché, ale sponzorstvo sme získali. V tretej etape sme požiadali o konkrétne prisťahovalecké vízum.
Udelené vízum: Temporary Migrant a neobmedzené pracovné povolenie. Po dvoch rokoch temporary pobytu v Južnej Austrálii žiadosť o trvalý pobyt s platnosťou už v celej Austrálii.

Alena a K., Malta - Adelaide, South Australia, Austrália.
Tento mladý pár ma oslovil v dobe keď bola Alena na návšteve v ČR. Pracovne obaja pôsobili na Malte a o niekoľko týždňov neskôr pred svadbou sa s K. definitívne rozhodli vstúpiť do migračného procesu. V prvej etape sme pre Alenu pozitívne ohodnotili jej štúdium a univerzitné vzdelanie na povolanie: Hotel Manager. Vedeli sme, že jej celkový bodový súčet v tomto prípade neumožňuje získať Trvalý Pobyt v Austrálii, ale pracovná prax oboch týchto ľudí v kvalitných svetových hoteloch dávala predpoklad, že by malo byť možné získať sponzorstvo od vlády jedného z Austrálskych štátov. V druhej etape sme preto požiadali imigračný úrad vlády štátu Južná Austrália, aby Alenu a K. sponzorovali a aby im tak umožnili v Austrálii neobmedzene pracovať. V tretej etape sme požiadali o konkrétne pracovné vízum do Austrálie. Spolu so správnym načasovaním jednotlivých etáp žiadosti o pracovné vízum bola dôležitá tiež naša spolupráca s jej bývalým zamestnávateľom v USA a ústretovosť jej zamestnávateľa na Malte.
Udelené vízum: Temporary Migrant a neobmedzené pracovné povolenie. Po dvoch rokoch temporary pobytu v Južnej Austrálii žiadosť o trvalý pobyt s platnosťou už v celej Austrálii.

Štúdium v Austrálii + ohodnotenie vzdelania a pracovných skúseností + neobmedzene pracovné povolenie + víza na dočasný pobyt + víza na trvalý pobyt v Austrálii.

Dalibor, Brno - Geelong, Victoria, Austrália.
Dalibor ma kontaktoval ohľadom jeho záujmu získať Permanent Residency - povolenie na Trvalý Pobyt v Austrálii. Po pracovnej stránke je to úspešný muž. Má za sebou prácu v niekoľkých krajinách Európskej Únie a tiež v zámorí. Jeho mesačný príjem v poslednom zamestnaní prekročil hranicu EUR 5,000 za mesiac. V dobe našej konzultácie mal 32 rokov. Bol už viac ako rok na dovolenke, a preto nespĺňal jednu zo základných podmienok pre udelenie víza o ktoré mal záujem. Vzhľadom na jeho záujem o zmenu smerovania jeho pracovnej kariéry sme sa rozhodli pre štúdium v regionálnej oblasti Austrálie, ktoré mu po ukončení štúdia umožnilo získať Permanent Residency. Študentské víza sú považované za tie jednoduché na vybavenie, ale v Daliborovom prípade ani to neplatilo. Rozhodol sa totiž cestovať aj v priebehu procesu vybavovania víz. Zdravotnú prehliadku absolvoval v Afrike a test angličtiny v Južnej Amerike.
Udelené vízum: Študentské vízum na celú dobu štúdia a potom víza pre trvalý pobyt.

Pavol, Trenčín - Sydney, New South Wales, Austrália.
Pavol ma v Žiline kontaktoval z Austrálie v dobe keď sa v Sydney snažil nadviazať na svoje univerzitné štúdium získané na Slovensku. Požiadali sme príslušnú Austrálsku inštitúciu o uznanie jeho slovenského štúdia a vzdelania v obore účtovníctvo, Ekonomická Univerzita, Bratislava čo vzhľadom na množstvo potrebnej dokumentácie nebola lacná záležitosť, ale keďže Pavlov cieľ zostať legálne v Austrálii a mať možnosť neobmedzene pracovať bol jasný, bola to v jeho situácii tá správna cesta. Po necelých 3 mesiacoch bolo jeho štúdium a vzdelanie zo SR uznané a požiadali sme o vízum, ktoré umožňuje kdekoľvek v Austrálii pracovať a/alebo podnikať bez obmedzenia počtu odpracovaných hodín. V dobe podania našej žiadosti o vízum bola na toto vízum niekoľko mesačná čakacia doba, ale vzhľadom na udelené vhodné Bridging Visa mohol pokračovať vo svojej práci v Sydney aj v dobe čakania na svoje hlavné vízum.

Partnerské vízum = žiadateľ alebo žiadateľka o vízum má partnera/ku, ktorý/á je sponzorom pre vízum do Austrálie.

Sponzorom môže byť len občan Austrálie, Permanent Resident alebo oprávnený občan Nového Zélandu.

Manželia - víza na trvalý pobyt v Austrálii.

Martin a Kate, Poprad - Melbourne, Victoria, Austrália.
Martin sa ako držiteľ študentského víza v Austrálii zoznámil s inou študentkou, Austrálčankou. Situáciu, ktorá nasledovala potom sa rozhodol riešiť tak, že sa z neho stal ilegálny prisťahovalec - visa overstayer. Urobil to, čomu sa hovorí po slovensky: zostať v Austrálii na čierno. V Austrálii zostal nelegálne celkom 30 mesiacov. Je pochopiteľné, že Austrálske úrady majú v takýchto prípadoch porušenia prisťahovaleckých zákonov pre vinníkov málo pochopenia. Martin sa ale rozhodol, že sa Austrálskym úradom prihlási a dobrovoľne z Austrálie odcestuje. Po príchode späť do SR aj so svojou Austrálskou priateľkou z Tasmánie sa Martin oženil a po narodení prvého potomka sa s manželkou definitívne rozhodli, že Austrália je pre nich jediné správne miesto pre ich rodinný život. Po osobnom stretnutí s Kate a Martinom to bol pre mňa prípad v ktorom tak ako väčšinou záležalo na detailoch. Po dôkladnej príprave dokumentácie vrátane čestných prehlásení od mnou určených Austrálskych občanov a po pohovore s pracovníčkou Ministerstva DIAC, bolo vízum udelené.
Udelené vízum: Permanent Spouse. Vízum umožňuje neobmedzene pracovať a v niektorých prípadoch má držiteľ/ka nárok na bezplatnú výučbu anglického jazyka. Toto permanent vízum tiež znamená nárok na zdravotné zabezpečenie, sociálne zabezpečenie a prídavky na deti.

Manželia - víza na dočasný pobyt + víza na trvalý pobyt v Austrálii.

Lucie a Gary, České Budějovice - Cairns, Queensland, Austrália.
V tomto prípade som pracoval pre Austrálčana a jeho manželku z Českej republiky. Úlohou bolo získať vízum na trvalý pobyt v Austrálii pre pani Luciu a jej dcéru z prvého manželstva v ČR. Problémom bol postoj bývalého partnera pani Lucie a jeho nesúhlas s odchodom jeho dieťaťa do Austrálie. Pán Gary bol na dovolenke v Európe a pricestoval spolu s manželkou na konzultáciu do Žiliny. Po podpise zmluvy sme sa dali do spolupráce. Výsledkom bolo získanie temporary víz a po 2 rokoch pobytu v Austrálii vízum umožňujúce trvalý pobyt pre pani Luciu a jej dcéru.
Udelené vízum: Temporary Spouse a Permanent Spouse. Pri oboch vízach je možnosť neobmedzene pracovať a v niektorých prípadoch má držiteľ/ka nárok na bezplatnú výučbu anglického jazyka. Toto permanent vízum tiež znamená nárok na zdravotné zabezpečenie, sociálne zabezpečenie a prídavky na deti.

Druh, družka, de facto - víza na dočasný pobyt + víza na trvalý pobyt v Austrálii.

Markéta a Brian, Praha - Sydney, New South Wales, Austrália.
Toto je klasický prípad vysokoškoláčky, pre ktorú krátkodobý pobyt v Sydney znamenal náhodné zoznámenie s Austrálčanom. Po jej návrate späť do ČR sa Brian jedného dňa objavil v Prahe a rozhodli sa spolu žiť. Po 11 mesiacoch spoločného NEmanželského života sa na mňa Markéta obrátila so žiadosťou o pomoc. Brian sa z pracovných dôvodov vrátil do Austrálie a obaja chcú, aby sa za ním mohla presťahovať. Toto sú prípady keď Austrálske úrady vyžadujú veľmi detailné dokazovanie pravosti vzťahu a detailný pohovor.
Udelené vízum: Temporary Spouse a Permanent Spouse. Pri oboch vízach je možnosť neobmedzene pracovať a v niektorých prípadoch má držiteľ/ka nárok na bezplatnú výučbu anglického jazyka. Toto permanent vízum tiež znamená nárok na zdravotné zabezpečenie, sociálne zabezpečenie a prídavky na deti.

Svadba v Austrálii - víza na dočasný pobyt + víza na trvalý pobyt v Austrálii.

Blanka a Tomáš, Praha - Brisbane, Queensland, Austrália.
Tomáš sa dostal do Austrálie pred 40 rokmi spoločne so svojou prvou manželkou a deťmi. Po rozvode začal častejšie cestovať do ČR a pri jednej takejto návšteve spoznal Blanku. Ako občan Austrálie sa rozhodol svoju novú lásku sponzorovať a získať pre ňu povolenie na pobyt v Austrálii. Najskôr sme pre Blanku zariadili potrebné dokumenty pre svadobný obrad v Austrálii vrátane dokumentov z Ministerstva Zahraničných Vecí a potom sme pre ich svadbu získali potrebné vízum. Po uzatvorení manželstva a 9 mesiacoch pobytu sme pre Blanku získali temporary vízum na ďalšie 2 roky pobytu a na záver permanentné vízum na neobmedzený pobyt. Spoločne s Blankou sa do Austrálie prisťahoval tiež jej syn.
Udelené vízum: Prospective Marriage, Temporary Spouse a Permanent Spouse. Pri všetkých 3 vízach je možnosť neobmedzene pracovať a v niektorých prípadoch má držitel/ka nárok na bezplatnú výučbu anglického jazyka. Toto permanent vízum tiež znamená nárok na zdravotné zabezpečenie, sociálne zabezpečenie a prídavky na deti.

Výrazný talent = žiadateľ alebo žiadateľka o vízum patrí vo svojom obore medzi svetovú špičku.

Ohodnotenie predchádzajúcej činnosti + získanie odporúčania z Austrálie + plán na usadenie v Austrálii + víza na trvalý pobyt v Austrálii.

K.B. a 2 deti, Praha - Sydney, New South Wales, Austrália.
Ako často sa Vám stane, že stretnete človeka, ktorý vo svojom obore patrí medzi najlepších na svete? Keď som videl K. pracovný životopis, bolo ale ihneď jasné, že jeho cesta do Austrálie bude veľmi náročná. K. nebolo totiž možné zaradiť do žiadnej vízovej kategórie a nebola možnosť získať potrebný počet bodov pre udelenie víz v General Skilled Migration Category. Dôvod bol prostý: K. nemal žiadne povolanie za ktoré by bolo možné získať body v bodovacom systéme. Tento prípad ma ale predsa zaujal a to v tom, že zatiaľ čo jeho priezvisko bolo pre mňa do tej doby celkom neznáme, jeho pracovný životopis a najmä referencie boli plné známych mien. Rozhodol som sa, že ho Ministerstvu pre Prisťahovalectvo a Občianstvo predstavím v kategórii: Výrazný Talent. Austrálske Migračné Zákony definujú, že úspešný žiadateľ/ka v tejto prisťahovaleckej kategórii musí dokázať, že má: "výnimočné, medzinárodne uznávané výsledky, ktoré budú znamenať pre Austráliu významný prínos". Žiadosti o toto vízum sú vždy veľmi rizikové a výnimočnosť a výsledky žiadateľa/ky musia byť okrem iného písomne potvrdené minimálne jednou Austrálskou, medzinárodne uznávanou kapacitou v rovnakom odvetví činnosti. Za týmto účelom som kontaktoval bývalého predstaviteľa skupiny Pink Floyd, jedného z najznámejších Austrálčanov v Hollywoode, USA a tiež známu hudobnú autoritu v Sydney. Tieto osoby mi v úsilí dostať K. a jeho rodinu do Austrálie výrazne pomohli. Na ukončenie vízového procesu sme pred jeho záverom ešte niekoľko mesiacov počkali, pretože bol očakávaný ďalší prírastok do rodiny a pani B. musela preto odložiť svoju zdravotnú prehliadku. Výsledkom celého nášho snaženia a žiadosti o 4 víza bolo potom udelenie 4 Permanent Visa, ktoré umožňuje neobmedzene pracovať kdekoľvek v Austrálii, možnosť sponzorovať po určitom čase vlastných príbuzných na prisťahovanie do Austrálie a možnosť získať Austrálske občianstvo pre seba a deti už po 4 rokoch pobytu v Austrálii.
Udelené vízum: Permanent Distinguished Talent. Toto permanent vízum do Austrálie je najčastejšie udeľované špičkovým športovcom a na celom svete je ročne udelené len približne 200 ľuďom (vrátane ich rodinných príslušníkov). Toto permanent vízum tiež znamená nárok na zdravotné zabezpečenie, sociálne zabezpečenie a prídavky na deti.

Podnikateľ alebo Investor.

Ohodnotenie predchádzajúcej činnosti + podnikateľský alebo investorský plán + víza na dočasný pobyt + víza na trvalý pobyt v Austrálii.

Jozef a Jana, Bratislava - (meno mesta a štátu neuvádzam) Austrália.
Tento pán patril spomedzi mojich klientov medzi najstarších a bez znalosti angličtiny, ale keďže v podnikateľskej kategórii nie sú vek a znalosť anglického jazyka tie najdôležitejšie kvality uchádzačov o víza, neboli tieto skutočnosti prekážkou. Pán Jozef a jeho manželka Jana sa na Slovensku presadili úspešným podnikaním v strojárskej výrobe a tiež investovaním do pozemkov. Po precestovaní rôznych kútov sveta ma pán Jozef a jeho dospelá dcéra navštívili v Žiline a povedali mi, že z celého sveta by sa najradšej usadili v Austrálii. Po podrobnom preskúmaní jeho vlastnej pracovnej a podnikateľskej histórie a preskúmaní pracovných a podnikateľských skúseností jeho manželky, bolo zrejmé, že by mala byť možnosť požiadať o vízum v kategórii: Investor. Podnikateľské a investorské víza ponúkajú podobne ako klasické pracovné víza do Austrálie niekoľko možností pre prisťahovanie. Podmienky, ktoré je potrebné pre udelenie týchto víz splniť sú taktiež rôzne a náročné. V dobe podania tejto našej žiadosti o vízum bolo v prípade Investor Visa podmienkou aj to, že investor musí na 4 roky požičať Austrálskej vláde minimálne AUD$ 750 000 (s garantovaným úročením) pričom jeho/jej celkový majetok musí byť aspoň AUD$ 1 125 000. S pánom Jozefom a pani Janou sme sa pustili do migračného procesu. Bolo potrebné dokázať, že ich majetok bol akumulovaný úspešným, legálnym podnikaním a že ich podnikateľské skúsenosti a plány budú pre Austráliu prínosom. Po intenzívnej komunikácii s úradmi príslušného Austrálskeho štátu sme s pomocou imigračného úradu vlády v hlavnom meste získali pre túto rodinu nevyhnutné (v ich prípade) sponzorstvo a podal som žiadosť o vízum. Žiadosť o vízum v tomto prípade pozostávala z takmer 2 kilogramov pedantne pripravených dokumentov. Po niekoľkých mesiacoch a po úspešnej zdravotnej prehliadke celej rodiny mohli byť víza udelené. Ich smelé plány pre podnikanie v Austrálii a ich úspech v SR boli dobrým predpokladom k tomu, že ich podnikateľský plán môže byť úspešný aj v Austrálii, ktorá je známa svojím pre podnikanie priaznivým prostredím.

Nový Zéland.

Monika a R., Praha - Auckland, Nový Zéland.
Títo manželia spolu strávili niekoľko rokov v UK a v Prahe. Jedného dňa sa pani Monika rozhodla kontaktovať ma ohľadom získania trvalého pobytu na Novom Zélande. Referencie na mňa mala od svojej kamarátky s ktorou som sa stretol na konzultácii v Brne. V dobe keď ma pani Monika kontaktovala som ale z dôvodu rozpracovania procesov iných klientov nemal na riešenie jej prípadu potrebný čas a toto som jej povedal. Pani Monika čakala niekoľko týždňov až do doby keď som sa jej mohol venovať a dali sme sa do práce. Naša spolupráca bola od začiatku celkom online. Začali sa ukazovať prvé problémy s dokumentmi. Zákony Nového Zélandu sú ale jednoznačné a tento nedostatok dôkazov sťažoval moju prácu. Našli sme riešenie s ktorým sme boli spokojní a naša dokumentácia bola (okrem iného) kompletizovaná tiež priložením výpisov z Registrov Trestov zo 4 rôznych krajín. Myslím si, že naša žiadosť o rezidenciu a neobmedzené pracovné povolenie na Novom Zélande urobila dobrý dojem aj na imigračné úrady Nového Zélandu a naša žiadosť bola úspešne vybavená. Emailov pani Moniky bolo v priebehu celého procesu veľa. V najintenzívnejšom období našej spolupráce sme si ich vymenili 20-30 denne.
Pracovné víza na Nový Zéland umožňujú žiť, pracovať a podnikať len na Novom Zélande. Vízum na Nový Zéland neumožňuje pracovať v Austrálii. Niektoré víza na pobyt v Austrálii umožňujú pracovať na Novom Zélande.

Ku každému klientovi s ktorým mám podpísanú zmluvu o poradenstve pristupujem s rovnakou vážnosťou, citlivosťou, úctou a tiež s konštruktívnou kritikou a perspektívou rozvoja. Podľa toho akú úlohu pre nich riešim, spolupracujem s nimi niekoľko mesiacov alebo niekoľko rokov. Niektoré z týchto pracovných vzťahov nekončia ani po úspešnom dosiahnutí zvoleného cieľa a pokračujú ďalej.

Poznámky:

Migračná firma DALGETY, s.r.o. sa špecializuje na víza do Austrálie. Niektoré Novozélandské víza zabezpečujeme v spolupráci s renomovanou registrovanou Novozélandskou imigračnou firmou.

Niektoré mená, iniciály sú zmenené, aby bola zachovaná anonymita našich klientov.
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |