Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Po príchode

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

Čo urobiť ako Permanent Resident po príchode do Austrálie? V novom prostredí môže táto otázka vyvolať neistotu. S našimi službami by Vaše usadenie malo byť také hladké, ako je to len možné.

Ubytovanie a miestnu dopravu Vám zabezpečí nami poverená osoba a/alebo zamestnanec prisťahovaleckého úradu. V prvých 2 týždňoch po Vašom príchode do Austrálie Vám on/ona pomôže okrem iných záležitostí aj s nasledovným:

Návšteva Office of Consumer and Business Affairs, Residential Tenancies Authority a pod.
Tento úrad poskytuje v každom štáte užitočné a relevantné informácie ohľadom prenájmu súkromného domu alebo bytu. V prípade, že budete kupovať svoju prvú nehnuteľnosť v Austrálii, môžete mať nárok na Commonwealth First Home Buyers Grant. (nenávratný príspevok)

Žiadosť o Tax File Number.
Každý, kto má v Austrálii akýkoľvek príjem, musí mať Daňové Číslo. O Daňové Číslo požiadate po svojom príchode osobne alebo cez Internet. Za týmto účelom je vhodné navštíviť Austrálsky Daňový Úrad alebo Centrelink.

Registrácia u Medicare.
Podľa podmienok, ktoré spĺňate, môžete získať okamžitý prístup k bezplatnej zdravotnej a nemocničnej starostlivosti a k dotácii na lieky.

Otvorenie bankového účtu.
V Austrálii majú ľudia peniaze uložené väčšinou v banke, credit union alebo building society. Debetné a kreditné karty sú veľmi rozšírené.

Registrácia u Centrelink.
Táto vládna agentúra asistuje pri hľadaní práce, zápise do vhodných jazykových a iných kurzov a s rôznymi rodinnými prídavkami - Family Tax Benefit, Child Care Benefit, Youth Allowance, Austudy a pod.

Zápis do kurzu Anglického jazyka.
Kurzy pre nových prisťahovalcov sú poskytované v rámci Adult Migrant English Program. Podľa podmienok (len niektoré vízové kategórie), ktoré spĺňate, môžete získať nárok až na 510 bezplatných hodín výučby Anglického jazyka.

Zápis Vašich detí do školy.
Deti vo veku od 6 do 15 rokov musia navštevovať školu. Vaše deti by do školy mali byť zapísané tak skoro ako je to možné. Bude sa im tam páčiť. Mládež zvyčajne študuje až do veku 17 alebo 18 rokov, keď nastúpi na univerzitu. Inou možnosťou pokračovania štúdia sú VET Vocational Education and Training alebo kurzy TAFE Technical and Further Education. Predškolské zariadenia sú k dispozícii pre všetky deti vo veku od 4 do 5 rokov. Deti nových prisťahovalcov, ktoré ešte nemajú základy Angličtiny môžu byť zapísané do English Language Schools and Centres. Tieto školy majú pre deti vytvorené špeciálne intenzívne programy.

Vodičský preukaz v Austrálii.
Ak ste permanent resident, Vaše terajšie vodičské oprávnenie môžete (iný postup je v prípade, že ste temporary resident) v Austrálii používať prvé 3 mesiace po príchode. Ak chcete šoférovať aj potom, potrebujete Australian driver's licence. Podmienky na získanie vodičského oprávnenia sa v jednotlivých štátoch a teritóriách Austrálie líšia. Ak máte platný vodičský preukaz zo SR, na základe tohto preukazu Vám bude vystavené vodičské oprávnenie Austrálie. Toto platí od mesiaca marec 2013.
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |