Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Podmienky

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

Ak máte záujem stať sa našim klientom/klientkou a chcete požiadať o trvalý pobyt alebo o pracovné vízum do Austrálie, je potrebné, aby ste Vy alebo partner/partnerka spĺňali základné podmienky (poznámka: z dôvodu častých zmien v legislatíve uvádzame na tomto mieste iba základné požiadavky) jednej z nasledujúcich kategórií. Štúdium v Austrálii, pracovná ponuka alebo sponzorstvo od zamestnávateľa, nie je u nasledujúcich vízových kategórií nutné:

A. General Skilled Migration Category: kategória, v ktorej sú rozhodujúce Vaše (Vy alebo partner/partnerka) vzdelanie - najmä učňovské alebo vysokoškolské a pracovná prax.
  1. Vek - menej ako 45 rokov (ideálny vek je menej ako 33 rokov)
  2. Anglický jazyk - schopnosť dosiahnuť aspoň 6.0, 7.0 v General alebo Academic IELTS teste, závisí od povolania
  3. Vzdelanie a pracovné skúsenosti - možnosť získať pozitívne ohodnotenie od príslušnej austrálskej inštitúcie
  4. Výberové konanie - online proces organizovaný Ministerstvom DIAC
  5. Nominácia - možnosť získať sponzorstvo od vlády jedného z Austrálskych Štátov alebo Teritórií (nutné v niektorých prípadoch)
  6. Pracovné skúsenosti - aspoň 1 - 6 rokov praxe, závisí od povolania
B. Business Category: kategória, v ktorej sú dôležité Vaše podnikateľské schopnosti, vek, znalosť angličtiny, vzdelanie, osobný majetok, podnikateľský majetok, obrat ... a iné skutočnosti.
  1. Vek - menej ako 55 rokov (vo výnimočných prípadoch viac)
  2. Anglický jazyk - schopnosť dosiahnuť aspoň 5.0 v General IELTS teste
  3. V ktorýchkoľvek 2 zo 4 posledných finančných rokov bezprostredne pred podaním žiadosti ste mali podiel vo firme alebo firmách s ročným obratom aspoň AUD$ 500 000
  4. Váš celkový majetok (osobný a obchodný = nehnuteľnosti, pozemky, hotovosť, akcie, autá ... atď.) má celkovú čistú hodnotu aspoň AUD$ 800 000
C. Investor Category: kategória v ktorej sú dôležité Vaše podnikateľské alebo investorské schopnosti, vek, znalosť angličtiny, vzdelanie, osobný majetok, investičný majetok ... a iné skutočnosti.

Váš celkový majetok (osobný a obchodný = nehnuteľnosti, pozemky, hotovosť, akcie, autá ... atď.) má celkovú čistú hodnotu aspoň AUD$ 2 250 000

D. Family Category: Partner Visa, Spouse Visa, partnerské vízum - manželka, manžel, de facto / defacto partnerka alebo partner, snúbenica, snúbenec, interdependent vzťah, dependent, dependant a iné.
Máte blízkeho príbuzného, ktorý je Austrálskym občanom alebo osobou s povoleným trvalým pobytom v Austrálii.

E. Distinguished Talent: talentové vízum.
Dosiahli ste výnimočné, výborné a medzinárodne uznané výsledky v jednej z nasledovných oblastí: profesia, šport, umenie, akadémia - výučba a výskum.

Predpokladá sa, že žiadatelia o víza do Austrálie v ktorejkoľvek z týchto kategórii majú dobrý zdravotný stav a dobrý charakter. V priebehu migračného procesu bude požadovaná aj zdravotná prehliadka a výpis z registra trestov.
V prípade, že sa rozhodneme zastupovať Vás v migračnom procese, DALGETY, s.r.o. poskytuje všetky služby od ohodnotenia, nostrifikácie vzdelania ... cez riešenie problémov, ktoré sa takmer vždy vyskytnú, až po udelenie pracovných a iných víz.
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |