Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Povolania

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

The Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations (ANZSCO) je zoznam povolaní, ktorý spoločne vytvorili vláda Austrálie, Australian Bureau of Statistics a Statistics New Zealand. Niektoré z povolaní, ktoré sú definované ako dlhodobo v Austrálii najviac nedostatkové:

ICT business analyst
Systems analyst
Analyst programmer
Developer programmer
Software engineer
Software tester
Software and applications programmer nec
Database administrator
ICT Security specialist
Systems administrator
Computer network and systems engineer
Network administrator
Network analyst
ICT Systems test engineer
Telecommunications engineer
Telecommunications network engineer
Construction project manager
Project builder
Engineering manager
Child care centre manager
Welfare centre manager
Accountant general
Management accountant
Taxation accountant
External auditor
Internal auditor
Actuary
Land economist
Valuer
Ships engineer
Ships master
Ships officer
Architect
Landscape architect
Cartographer
Surveyor
Urban and regional planner
Chemical engineer
Materials engineer
Civil engineer
Geotechnical engineer
Quantity surveyor
Structural engineer
Transport engineer
Electrical engineer
Electronics engineer
Industrial engineer
Mechanical engineer
Production or plant engineer
Mining engineer
Metallurgist
Petroleum engineer
Aeronautical engineer
Agricultural engineer
Biomedical engineer
Engineering technologist
Environmental engineer
Naval architect
Agricultural consultant
Agricultural scientist
Forester
Veterinarian
Pre-primary school teacher
Secondary school teacher
Special needs teacher
Teacher of the hearing impaired
Teacher of the sight impaired
Special education teacher
Environmental Health Officer
Occupational Health and Safety advisor
Social worker
Civil engineering draftsperson
Civil engineering technician
Electrical engineering draftsperson
Electrical engineering technician
Radiocommunications technician
Telecommunications field engineer
Telecommunications network planner
Telecommunications technical officer or technologist
Electronic engineering draftsperson
Mechanical engineering draftsperson
Engineering professionals nec
Hotel or Motel Manager
Financial investment advisor
Human resources advisor
Mathematician
Statistician
Marketing specialist
ICT Sales representative
Program or project administrator
Welfare worker
a tiež:
Medical occupations
Dental occupations
Nursing occupations
Trades occupations

Ďalší zoznam - zoznam najžiadanejších povolaní bol pre mnohé zo žiadostí o pracovné víza zrušený 08.02.2010. Pre časť žiadateľov zostáva stále v platnosti.

Australian Standard Classification of Occupations - ASCO - je zoznam, ktorého účelom je klasifikovať a opísať každé povolanie vykonávané v Austrálii (je ich okolo 2500). Približne 650 z týchto povolaní sú na Skilled Occupation List - SOL, zozname žiadaných povolaní v Austrálii a najviac nedostatkové z nich sú na zozname MODL - Migration Occupations in Demand List. Niektoré z povolaní, ktoré sú definované ako dlhodobo v Austrálii najviac nedostatkové, sú (v abecednom poradí):

Architekt
Audítor - externý
Dentálny špecialista
Dentista
Dermatológ
Farmaceut
Inžinier - Banský
Inžinier - Elektronický
Inžinier - Elektrotechnický
Inžinier - Chemický
Inžinier - Manažér
Inžinier - Stavebný
Inžinier - Strojný
Optik
Počítačové profesie (najmä CISSP, C++/C#/C, Data Warehousing, Firewall and Internet Security, Java, J2EE, Linux, Network Security, Net technologies, Oracle, PeopleSoft, SAP, Siebel, Solaris, Unix)
Rádiológ
*Rôzne lekárske profesie*
Účtovník
Vychovávateľ v detských zariadeniach
Zdravotný ošetrovateľ (sestra)
Zememerač - Geodet
Zubný technik

Auto - elektrikár
Auto - mechanik
Cukrár
Čalúnnik
Elektrikár
Fasádnik omietkar
Inštalatér
Inštalatér plynu
Izolatér
Kaderník
Kamenár
Klampiar
Kuchár
Lakýrnik
Letecký mechanik
Maliar izieb
Mechanik - výťahy
Mechanik - chladiace a klimatizačné zariadenia
Murár
Nástrojár
Obrábač kovov
Ošetrovateľ stromov
Pekár
Pokrývač
Stolár
Štukatér
Tesár
Viazač, Knihár, Finišer
Záhradník - umelecký
Zámočník
Zvárač

(Jednotlivé hore uvedené povolania sú v ich mužskom rode. V praxi samozrejme nezáleží na tom či sa jedná o prisťahovalca muža alebo ženu.) Žiadatelia o pracovné vízum, prisťahovanie do Austrálie, ktorých vzdelanie a/alebo pracovná prax je v odvetví, ktoré je na zozname v Austrálii najviac nedostatkových, získavajú dodatočné body a ich žiadosti sú Austrálskymi úradmi prioritne vybavené.
Po udelení Austrálskeho General Skilled Migration víza je práca v Austrálii samozrejme možná nielen v nominovanom povolaní.

*Vo väčšine prípadov lekárskych profesií je za účelom uznania kvalifikácie potrebné vykonať dodatočnú skúšku. Ak máte záujem o viac informácií, prosím kontaktujte nás.

Austrálsky zoznam v anglickom jazyku:

Accountant
Anaesthetist
Architect
Chemical Engineer
Child Care Coordinator
Civil Engineer
Computing Professional - C++/C#/C
Computing Professional - CISSP
Computing Professional – Data Warehousing
Computing Professional - Java
Computing Professional - J2EE
Computing Professional – Linux
Computing Professional - Network Security/Firewall/Internet Security
Computing Professional – Net technologies
Computing Professional - Oracle
Computing Professional - PeopleSoft
Computing Professional - SAP
Computing Professional - SIEBEL
Computing Professional – Solaris
Computing Professional – Unix
Dental Specialist
Dental Technican
Dentist
Dermatologist
Electrical Engineer
Electronics Engineer
Emergency Medicine Specialist
Engineering Manager
External Auditor
General Medical Practitioner
Hospital Pharmacist
Mechanical Engineer
Medical Diagnostic Radiographer
*Medical Practitioners*
Mining Engineer
Obstetrician and Gynaecologist
Occupational Therapist
Ophthalmologist
Optometrist
Paediatrician
Pathologist
Petroleum Engineer
Physiotherapist
Podiatrist
Psychiatrist
Quantity Surveyor
Radiologist
Registered Mental Health Nurse
Registered Midwife
Registered Nurse
Retail Pharmacist
Specialist Medical Practitioners
Specialist Physician
Speech Pathologist
Sonographer
Surgeon
Surveyor

Aircraft Maintenance Engineer - Avionics
Aircraft Maintenance Engineer - Mechanical
Automotive Electrician
Baker
Binder and Finisher
Boat Builder and Repairer
Bricklayer
Cabinetmaker
Carpenter
Carpenter and Joiner
Chef
Cook
Drainer
Electrical Powerline Tradesperson
Electrician - Special Class
Electronic Equipment Tradesperson
Fibrous Plasterer
Fitter
Floor Finisher
Furniture Upholsterer
Gasfitter
General Electrician
General Plumber
Hairdresser
Joiner
Landscape Gardener
Lift Mechanic
Locksmith
Mechanical Services and Air-conditioning Plumber
Metal Fabricator
Metal Machinist - First Class
Motor Mechanic
Optical Mechanic
Painter and Decorator
Panel Beater
Pastry Cook
Pressure Welder
Refrigeration and Air-conditioning Mechanic
Roof Plumber
Roof Slater and Tiler
Solid Plasterer
Sheetmetal Worker - First Class
Stonemason
Toolmaker
Tree Surgeon
Vehicle Body Maker
Vehicle Painter
Wall and Roof Tiler
Welder - First Class
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |