Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Upozornenie

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

Migračná firma DALGETY, s.r.o. pracuje podľa zákonov Austrálie a Slovenska. V prisťahovaleckom procese (nostrifikácia vzdelania, pracovné víza, sponzorstvo, povolenie na pobyt a získanie občianstva v Austrálii) pracujeme len pre ľudí, ktorí spĺňajú všetky Austrálske Výberové Podmienky.
Žiadateľom, ktorých sme za klientov neprijali, sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za porozumenie.

Informácie publikované na tejto internetovej stránke sú všeobecného informačného charakteru a boli pripravené tak, aby ste sa mohli dozvedieť viac o našich službách a možnostiach, ako získať prisťahovalecké vízum do Austrálie a na Nový Zéland.

Tieto informácie nie sú právnou radou, nie sú úplné a podliehajú zmenám. Zákony, nariadenia, predpisy a manuály sa často menia a sú odlišné v rôznych krajinách. Našou snahou je zabezpečiť presnosť uvedených informácií, ale nie je možné sa na ne spoliehať bez dodatočnej pomoci a rady od Austrálskeho Registrovaného Migračného Agenta. Prosím kontaktujte DALGETY, s.r.o. za účelom získania najaktuálnejších informácií, poradenstva a služieb.

Chyby.
Veľmi zriedka sa aj napriek našej snahe na našej stránke môže objaviť gramatická chyba. Prosím informujte nás o nej zaslaním emailu na webmaster@dalgety.sk

Externé internetové stránky.
Táto internetová stránka môže obsahovať odkazy na externé stránky, ktoré patria iným inštitúciám alebo spoločnostiam. Tieto externé stránky sú uvedené len ako možný zdroj ďalších informácií. Je možné, že tieto stránky už nie sú funkčné alebo udržiavané. Naša firma na tieto externé stránky nemá vplyv a nie je zodpovedná za ich obsah, služby alebo spôsob ochrany osobných údajov. Uvedenie týchto externých stránok neznamená, že sa s ich obsahom stotožňujeme, že ich schvaľujeme, odporúčame, alebo s nimi máme nejakú spojitosť. DALGETY, s.r.o. tiež negarantuje presnosť informácií uvedených na takýchto externých stránkach.
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |