Počúvajú Vás tí Vaši chlapi?

Dokola omieľané dva svety – mužský a ženský. Podľa oboch pohlaví je práve ten ich svet „normálnejší a rozumnejší“ a nad druhým pohlavím…