Spôsob života

V súčasnosti je možné rozhodnúť sa pre spôsob života, ktorý nám vyhovuje a vytvoriť z neho našu životnú cestu, náš životný štýl. Nemusíme zapadať do presných koľají systému a môžeme prejaviť svoju individualitu, originalitu a autenticitu a určitým spôsobom sa odlišovať. Vybrať si, čo je pre nás dôležité, smerodajné a nasledovať naše predsavzatie, našu víziu až do jej aplikovania do reality nášho každodenného života.

Týka sa to miesta a spôsobu bývanie. V tomto smere sa množstvo mladých ľudí rozhoduje pre bývanie v prírode, kde žijú jednoduchým a prirodzeným spôsobom života, ktorý je v súlade s prirodzenými rytmami prírody. V domoch, ktoré sú zhotovené prevažne z prírodných materiálov a ktoré nádherne zapadajú do daného prostredia.

práca na sebe a dosiahnutie úspechu

Ďalej, čo sa týka životného štýlu, patrí tu aj rozhodnutie pre spôsob nášho stravovanie, trávenia voľného času, venovania sa záhrade, deťom a podobne. Dnešná doba umožňuje vybrať si povolanie, ktoré je v súlade s našou vnútornou podstatou, s našim vnútrom. Môžeme pracovať z domu a takýmto spôsobom si zarábať na živobytie. Práca z domu pootvorila mnohé možnosti pre tých, ktorí veľa cestujú a vyhovuje im práca z rôznych miest či štátov. Aj takto pracovne sa dá užívať si život a plniť si svoje cestovateľské sny.

pravidelná turistika ako spôsob života

Vznik alternatívnych škôl dáva možnosť rodičom a ich deťom rozhodnúť sa pre podporu domáceho vzdelávania. Vytvárajú sa skupiny, kde sa stretávajú deti s takýmto nastavením, navzájom sa podporujú, učia sa o praktickom chode života a nie sú konfrontovaní s presne vymedzenými štruktúrami a osnovami klasických školských zariadení.

Niekto možno uprednostní ambicióznejšiu stránku života a rozhodne sa pre štúdium, kurzy, semináre, napredovanie v práci, krúžky pre deti, čo je zase druhá strana mince, ktorá podporuje rast úspešných a podnikavých ľudí, ktorí formujú našu spoločnosť.