Stop schránkovým firmám a bielym koňom. Zákon o RPVS bojuje za transparentnosť.

Register partnerov verejného sektora RPVS je verejný register konečných užívateľov výhod, ktoré plynú z partnerského vzťahu daných užívateľov so subjektami verejného sektora (štát, štátne orgány, VÚC, obce atď.). Hovoríme pritom o výhodách presahujúcich hodnotu sto tisíc Eur. Register funguje už od roku 2016 a odvtedy prešiel aj určitou novelizáciou. Hlavným účelom RPVS je poskytnúť možnosť overiť si vlastnícke pozadie fyzických a právnických osôb, ktoré s danými verejnými subjektami obchodujú. Môže totiž dôjsť k nekalým praktikám vo forme nezákonného obohacovania alebo porušenia legálnych pravidiel verejnej súťaže.

RPVS

Transparentnosť patrí k jedným z najdôležitejších hodnôt, ktoré by štát a jeho orgány mali podporovať. V prípade, že za spoločnosťami, získavajúcimi finančné, majetkové, či iné výhody na základe rôznych typov zväzkov so štátom, stoja napríklad osoby, ktoré podľa zákona takúto činnosť vykonávať nemôžu (príbuzenské alebo iné blízke vzťahy s osobou pôsobiacou vo verejnej sfére), porušuje sa tým zákon. Často vznikajú aj takzvané schránkové firmy, kde je ťažko overiteľné, kto stojí za danou firmou. Takáto firma má oficiálne sídlo len vo forme schránky, zároveň vo vedení stoja „biele kone“, ktoré skutočnými majiteľmi častokrát nie sú. RPVS sa preto snaží takéto osoby odhaliť, respektíve zamedziť, aby podobným firmám bolo umožnené do oficiálneho vzťahu so štátom vstúpiť.

RPVS2

Do RPVS sú povinné všetky fyzické a právnické osoby registrovať sa pred tým, ako bude uzatvorená oficiálna zmluva so subjektami verejnej správy za účelom obchodnej činnosti. V RPVS musia byť zaznamenané všetky podrobné a pravdivé informácie o subjekte a zároveň aj o oprávnenej osobe. Ona samotný zápis do RPVS vykonáva. Môžu to byť notári, advokátske kancelárie, banky. Porušenie zákona o RPVS poskytnutím nepravdivých alebo neúplných informácií je sankcionované pokutami.