Byť úspešným ? Odpoveďou je vzdelanie.

Vidíme to asi všetci a všetci môžeme povedať jediné: „Chodením na ranné alebo poobedné smeny ešte nikto nikdy nezbohatol“, minimálne nie na Slovensku. Áno vzdelanie je vstupenkou byť úspešným.

knihy

Či hovoríme o tom byť úspešný alebo bohatý, každopádne máme na mysli aspoň jedno a to, že nikto z nás nechce robiť „za pár šupov“, ale žiť normálne, proste vystáť s platom trochu naviac, resp. patriť k strednej triede.
A čo vidíme, keď sa pozrieme na úspešných ľudí (za predpokladu, že svoj úspech dosiahli čestne) ? okrem toho, že asi sú schopní, vidíme kopec driny. Všetkému ale predchádza jedno podstatné a to je vzdelanie.

Nemáme však na mysli náš vzdelávací systém, ale samovzdelávanie. Ako prvé je sebauvedomenie si jednej podstatnej veci, ktorá sa volá know how a konkurenčná výhoda. Pravdou, je že nato, aby bol niekto úspešný, potrebuje aj schopnosti aj niekedy aj kus šťastia.

Či si všímame úspešných podnikateľov, vedcov….., jednoducho ľudí, ktorí spoločnosti prinášajú vyššiu pridanú hodnotu (osobné know how) a po tejto hodnote je aj vyšší dopyt, čo znamená lepší spoločenský status aj finančné zabezpečenie. Ale ešte raz, je to samovzdelávanie a ochota stráviť množstvo času nad vzdelávaním sa v oblasti, obzvlášť, v ktorej viem, že som najlepší.
Takto strávený čas, do ktorého sa pridá kus snahy, nesie zaručený výsledok = úspech. Taktiež je to ešte raz zmienená konkurenčná výhoda. Už len to, že sa niekto vzdeláva v určitej oblasti je jasné, že má predpoklad k výkonu práce s vyššou pridanou hodnotou, kde bude takýchto ľudí menej ako, keď bude vykonávať prácu, ktorá je menej kvalifikovaná. Aká je nekvalifikovaná práca? No taká ktorá nevyžaduje žiadne vzdelanie.

kancelář

Takto uvedomelý človek, ktorý vie, že je prvý krok k úspechu, podľa toho aj koná a tak aj investuje svoje financie. Môže sa vám zdať, ale zväčša to tak je, proste takíto vzdelaní ľudia aj svoje deti vedú k vzdelaniu ( čas svojich detí sa snažia zúžitkovať na vzdelanie, či už kurzami, knihami, pozeraním rozprávok v cudzom jazyku a pod). Pochopiteľne, najlepšie vzdelanie je praktické, teda také, pri ktorom sa koná a nie len vyučuje teória (ako je to často práve v našom nie najkvalitnejšom školstve). Taktiež, aby sme si uvedomili moc vzdelania, je nevyhnutná motivácia, vášeň, proste vzdelávať sa tam, kde viem, že to pôjde najlepšie.