Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Firma

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

Firma DALGETY, s.r.o. byla založena v roce 2003. Jednatelem společnosti je Autorizovaný Australský Registrovaný Migrační Agent - MARN: 0640720, který je na seznamu Migration Agents Registration Authority, Australia, a je oprávněný zastupovat své klienty a komunikovat za ně s Department of Immigration and Citizenship, Australia a s dalšími australskými ministerstvy a úřady. Má požadované znalosti australských přistěhovaleckých zákonů, nařízení, předpisů a manuálů, zná jejich často komplexní a komplikované souvislosti, a je z jejich znalosti pravidelně zkoušen.

Australská ekonomika je úspěšná i díky přínosu, kterým jsou pro tuto zemi přistěhovalci. Je ale nutné mít na paměti, že vláda Austrálie sice podporuje přistěhovalectví do Austrálie, ale celá legislativa schvalovacího procesu byla upravena tak, aby v maximální možné míře odrážela potřeby a zájmy společnosti. Jednotliví budoucí přistěhovalci žádající o pracovní vízum pro dočasný nebo trvalý pobyt v Austrálii získávají využitím služeb registrovaného migračního zprostředkovatele Austrálie detailní znalost současných přistěhovaleckých zákonů, nařízení, předpisů a manuálů.

Pro ověření naší registrace australskými úřady navštivte internetovou stránku vlády Austrálie a vyhledejte country: Slovakia

[ www.mara.gov.au ]

Současné Australské Migrační Právo je založeno na neustále se měnící legislativě pozůstávající z:
 • Migration Act 1958
 • Migration Regulations 1994
 • Citizenship Act 1948
 • Migration Agents Regulations 1998
Tato legislativa je několikrát za rok doplňována a měněná, aby co nejlépe odrážela australské zájmy: demografický vývoj, požadavky trhu práce a podobně. Aby budoucí přistěhovalec úspěšně prošel celým vízovým procesem, potřebuje k tomu znalost platné legislativy a přesné poradenství.

Australská vláda zavedla opatření na regulaci aktivit lidí, kteří poskytují migrační poradenství a služby:

"Kdokoliv, kdo používá svoji znalost australských migračních procedur za účelem poradenství nebo služeb osobě, která chce získat australské vízum, musí být registrován/a jako migrační agent. Kdokoliv, kdo zastupuje nebo jiným způsobem komunikuje s Ministerstvem pro Přistěhovalectví a Občanství (DIAC) za finanční nebo jinou odměnu, musí být registrován/a jako migrační agent."

Tresty pro osoby, které migrační poradenství nebo služby poskytují bez platné registrace, se pohybují od pokuty až AUD$ 5500 do 10 let vězení.

Požadavky, které osoba musí splňovat pro získání registrace, se v průběhu let měnily, tak jak se vyvíjelo toto profesní odvětví.

Spolu s jinými požadavky a podmínkami musí osoba ucházející se o Migration Licence mít:
 • Předepsané vzdělání v oboru Migration Law - Migrační Právo.
 • Australské občanství nebo povolení na trvalý pobyt v Austrálii.
 • Předepsanou znalost anglického jazyka.
 • Čistý trestní rejstřík vydaný Australskou federální policií.
 • Předepsané profesní pojištění zodpovědnosti za škodu.
  (minimálně AUD$ 250 000)
 • Osvědčení o Soustavném Profesním Vzdělávání.
 • Přístup do Australské migrační profesní knihovny.
 • Jednání v souladu s přísným etickým kodexem.
| Firma | Jednatel | Časté otázky | Podmínky | Povolání | Studenti | Před příchodem |
| Po příchodu | Naše poplatky | Naši klienti | Austrálie | Australané | Aktuálně | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kodex | Dokumenty | Vysvětlivky | Osobní údaje |
| Upozornění | Autorská práva |