Naozaj rozdelil spoločnosť covid?

   Dnešná spoločnosť na Slovensku je tak rozdelená, že je to už viditeľné nielen na sociálnych sieťach. Často sa aj sami stretávame so situáciami, keď v rodinách alebo medzi kamarátmi dochádza k takmer neriešiteľným sporom. Priateľa na Facebooku si môžeme ľahko zablokovať a vec je vyriešená. Ťažšie sa nám podobné osobné spory riešia medzi priateľmi či dokonca v rodine.

hádka spor

   Niekedy bolo kontroverzných tém málo, dnes je spúšťačov veľkých sporov naozaj neúrekom. Pandémia covidu odhalila v našej spoločnosti obrovské množstvo rozdielov aj medzi ľuďmi, ktorí si dovtedy veľmi dobre rozumeli. No rozumeli si naozaj, alebo bol ich vzťah, či už priateľský alebo pracovný, iba taký povrchný? Ľudia, ktorí sa naozaj poznali dobre a rozumeli si pred covidom, mali na väčšinu problémov v spoločnosti rovnaké názory, tí si rozumejú aj dnes. Covid dnes totiž funguje ako nejaký katalyzátor vzťahov. Urýchľuje ukončenie priateľských vzťahov, ktoré nemali pevné základy. Ľudia, ktorí si doteraz mysleli, že sa dobre poznajú, po krátkom rozhovore o dnes horúcich spoločenských témach si nevedia prísť na meno. A mnohí z nich to pripisujú covidu.

hádka

   Ale v skutočnosti tu o covid vôbec nejde. Téma covidu je len akýmsi spúšťačom toho, či je v tejto spoločnosti už dávno. Len sme o tom nerozprávali, alebo sme sa báli o tom hovoriť medzi priateľmi či známymi. Ide o schopnosť empatie, o schopnosť vedieť sa podriadiť v prospech celej spoločnosti. Odporcovia covidu a očkovania vždy začínajú argumentáciu proti očkovaniu a súčasným nepopulárnym vládnym a hygienickým opatreniam slovami „ja mám strach, ja nechcem, ja nerešpektujem, ja, ja, ja…“. Nedokážu dovidieť akoby za horizont, nedokážu alebo ešte častejšie sa nechcú podriadiť názorom odborníkov, ktorí nám radia očkovanie a dodržiavanie opatrení. Tento vzdor a zloba už bola v tých ľuďoch dávno, len sme ju nevideli alebo sme ju prehliadali. Preto ukončené priateľstvá a spory neberte ako niečo zlé. Covid iba poodhalil veci, ktoré sme si už roky nechceli priznať.