Neustále sa sebavzdelávajte!

Na rozdiel od bežných učebných osnov alebo univerzitných osnov často nie sú stanovené žiadne učebné osnovy pre tých, čo sa samo-vzdelávajú. Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať trochu zdrvujúce, prístup môže byť veľmi slobodný, čo vám umožňuje vybrať si to, čomu sa venovať chcete a čo vás najviac zaujíma. Niektorí ľudia sa vo svojej profesii zdokonaľujú a chcú vedieť stále viac, na druhej strane sú tu ale tí, ktorí nie.čtení knihy.jpg
Celoživotné vzdelávanie. Kedy je toho učenia už naozaj dosť? Stredoškolský diplom? Magisterský alebo inžiniersky titul? Doktorát? Pre samoučiteľa sú tieto otázky pravdepodobne menej relevantné, pretože učenie sa pre nich nikdy nekončí. Zatiaľ čo formálne vzdelávanie pravdepodobne v určitej oblasti poskytne akademické základy, je pravdepodobné, že títo ľudia budú držať krok s novým vývojom dlho po ukončení formálneho vzdelávania. Môžu sa prihlásiť na odber časopisov, čítať neskutočne veľa kníh a štúdií, zúčastňovať sa rozhovorov a prezentácií alebo jednoducho vzdelávať sa prostredníctvom internetu. Vzhľadom na rýchlosť, v ktorej sa technológia a podnikanie menia, tí, ktorí sú motivovaní k ďalšiemu vzdelávaniu, budú mať pravdepodobne prehľad a budú takpovediac vpred a vo výhode. Ak je konkurencia v oblasti pracovných miest veľká a je k dispozícii veľa kvalifikovaných kandidátov, tí so znalosťami a schopnosťami budú vo väčšej výhode.učení.jpg
Pre každého, kto má nadanie s veľmi neobvyklou schopnosťou v danom predmete – či už ide o matematiku, hudbu, umenie alebo čokoľvek iné – je samovzdelávanie niekedy jedinou možnosťou. Samotné učenie sa však môže byť ťažkou cestou. Bez súboru formálnych cieľov na dosah – absolvovanie testu, získanie titulu – môže byť ľahké stratiť motiváciu. Ďalším úskalím môže byť nedostatok rovesníkov, s ktorými môžu diskutovať o nápadoch a objavoch, čo vedie k pocitom izolácie. Pre mnohých to nemusí byť problém, pretože sa učia výlučne pre svoje vlastné potešenie a záujem. Pre ostatných však nájdenie a spojenie so skupinou podobne zmýšľajúcich jednotlivcov môže hrať kľúčovú úlohu pri motivovaní ďalšieho vzdelávania.
Nezabúdajte však, že to robíte hlavne pre seba. V dnešnom rýchlom svete sa vám táto investícia určite oplatí!